View : 942
เรื่อง: SCG Experience

ปูนฉาบ เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท อีกขั้นของการปกป้อง ลดการแตกร้าว เพื่อผนังเนียน สวย

เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท” อีกขั้นของนวัตกรรมปูนฉาบที่ช่วยลดการแตกร้าว และช่วยให้ได้งานฉาบที่มีความเรียบเนียน สวยงาม 

       ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย ปัญหาที่มักจะมาคู่กับผนังปูนฉาบนั่นก็คือ “ปัญหาการแตกร้าว” โดยในช่วงแรกหลังงานฉาบมักเกิดจากการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป อันเนื่องมาจากแสงแดด ความชื้น แรงลม และปฏิกริยาทางเคมี ส่วนการแตกร้าวในช่วงหลังมักเกิดจากการยืดหดตัวและการใช้วัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพเจือปนสิ่งสกปรก

       เสือ มอร์ตาร์ จึงตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการแตกร้าวอย่างจริงจัง ด้วยการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท” สำหรับงานฉาบทั่วไป และงานฉาบอิฐมวลเบา สามารถลดการแตกร้าวได้จริงด้วยสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ จึงช่วยลดการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป และยังคงไว้ซึ่งความชื้นบนผนังที่มากพอสำหรับการแต่งผิวหน้าปูนให้สวย เรียบเนียน ได้ง่ายทันเวลา รวมถึงใช้ Elastic Molecule Technology เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผนัง จึงช่วยแก้ปัญหาการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: (ซ้าย) เสือ มอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท  (ขวา) เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท

ภาพ: ภาพเปรียบเทียบหลังจากฉาบผนัง 3 วัน ระหว่างผนังที่ฉาบด้วยปูนฉาบอิฐมวลเบา ทั่วไป (ภาพบน) และ ผนังที่ฉาบด้วย เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท (ภาพล่าง)

       เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท อีกขั้นของการปกป้อง เพื่อผนังเนียน สวย ปราศจากรอยร้าวซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อราและแบคทีเรีย และไม่ต้องเผชิญกับฝุ่นละอองของผงปูนจากการซ่อมแซมที่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง จึงส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


 


 

เรื่อง: SCG Experience

ปูนฉาบ เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท อีกขั้นของการปกป้อง ลดการแตกร้าว เพื่อผนังเนียน สวย

เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท” อีกขั้นของนวัตกรรมปูนฉาบที่ช่วยลดการแตกร้าว และช่วยให้ได้งานฉาบที่มีความเรียบเนียน สวยงาม 

       ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย ปัญหาที่มักจะมาคู่กับผนังปูนฉาบนั่นก็คือ “ปัญหาการแตกร้าว” โดยในช่วงแรกหลังงานฉาบมักเกิดจากการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป อันเนื่องมาจากแสงแดด ความชื้น แรงลม และปฏิกริยาทางเคมี ส่วนการแตกร้าวในช่วงหลังมักเกิดจากการยืดหดตัวและการใช้วัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพเจือปนสิ่งสกปรก

       เสือ มอร์ตาร์ จึงตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการแตกร้าวอย่างจริงจัง ด้วยการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท” สำหรับงานฉาบทั่วไป และงานฉาบอิฐมวลเบา สามารถลดการแตกร้าวได้จริงด้วยสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ จึงช่วยลดการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป และยังคงไว้ซึ่งความชื้นบนผนังที่มากพอสำหรับการแต่งผิวหน้าปูนให้สวย เรียบเนียน ได้ง่ายทันเวลา รวมถึงใช้ Elastic Molecule Technology เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผนัง จึงช่วยแก้ปัญหาการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: (ซ้าย) เสือ มอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท  (ขวา) เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท

ภาพ: ภาพเปรียบเทียบหลังจากฉาบผนัง 3 วัน ระหว่างผนังที่ฉาบด้วยปูนฉาบอิฐมวลเบา ทั่วไป (ภาพบน) และ ผนังที่ฉาบด้วย เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท (ภาพล่าง)

       เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท อีกขั้นของการปกป้อง เพื่อผนังเนียน สวย ปราศจากรอยร้าวซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อราและแบคทีเรีย และไม่ต้องเผชิญกับฝุ่นละอองของผงปูนจากการซ่อมแซมที่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง จึงส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ