View : 3192

       เข้าลิ้น คือ เทคนิคการเข้าไม้รูปแบบหนึ่ง  นิยมใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นไม้กระดาน   โดยจะใช้เครื่องไสไม้ที่มีหัวพิเศษ ไสด้านสันของไม้กระดานฝั่งหนึ่งให้เป็นร่องเว้าลงไปตลอดแนวความยาวของไม้  และไสสันไม้อีกฝั่งให้มีลักษณะนูนออกมาคล้ายเดือย หรือที่เรียกว่า ”ลิ้น”  โดยสามารถทำได้ทั้งแบบลิ้นเดี่ยวและสองลิ้น  ซึ่งแนวลิ้นนี้จะสามารถประกอบเข้ากับร่องของอีกฝั่งได้พอดี  คล้ายกับการต่อจิ๊กซอว์  ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อไม้กระดานหลายๆแผ่นเข้าด้วยกันได้ง่าย  รวมถึงยังช่วยให้สามารถเข้ามุมไม้ได้สะดวกมากขึ้นด้วย

ภาพ: รอยต่อของแผ่นไม้จริงในลักษณะการเข้าลิ้น

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เข้าลิ้น

ภาพ: ลักษณะลิ้นไม้

ภาพ: ลักษณะลิ้นไม้

       ลิ้นรอยต่อระหว่างไม้ทั้งสองแผ่นที่ถูกบากเอาไว้จะช่วยให้ไม้สามารถเชื่อมต่อกันได้แนบสนิท โดยไม่ต้องใช้ตะปูหรือสลักมาช่วย  แต่ในกรณีที่ต้องยึดไม้เข้ากับโครงสร้างตง  ช่างก็จะตอกตะปูเข้าไปที่แนวลิ้นไม้  ซึ่งจะช่วยซ่อนหัวตะปูเก็บความเรียบร้อยของงานไปด้วยในตัว  เมื่อไม้เข้าลิ้นกันแล้วไม้จะติดกันแน่นจนเหมือนเป็นชิ้นเดียวกัน แยกออกจากกันได้ยาก จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานในการใช้งานให้มากขึ้น  และแนวลิ้นระหว่างรอยต่อนี้ยังช่วยให้สามารถป้องกันแสงแดด ลม น้ำ และเสียงรบกวนได้มากขึ้นอีกด้วย จึงนิยมใช้เทคนิคนี้กับการเข้าไม้ของพื้น ผนัง และฝ้าเพดานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกอาคาร   อีกทั้งการเข้าไม้วิธีนี้ยังทำให้แนวรอยต่อดูเรียบเสมอกัน ดูแล้วสวยงามเป็นระเบียบ และง่ายต่อการก่อสร้างอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันเราจึงพบเห็นการประยุกต์เทคนิคการเข้าลิ้นในการเชื่อมต่อวัสดุอีกหลายชนิด เช่น  กระเบื้องยาง  ไม้อัด กระเบื้องคอนกรีต เป็นต้นอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เข้าลิ้น

ภาพ: ลักษณะลิ้นไม้

ภาพ: ลักษณะลิ้นไม้

       เข้าลิ้น คือ เทคนิคการเข้าไม้รูปแบบหนึ่ง  นิยมใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นไม้กระดาน   โดยจะใช้เครื่องไสไม้ที่มีหัวพิเศษ ไสด้านสันของไม้กระดานฝั่งหนึ่งให้เป็นร่องเว้าลงไปตลอดแนวความยาวของไม้  และไสสันไม้อีกฝั่งให้มีลักษณะนูนออกมาคล้ายเดือย หรือที่เรียกว่า ”ลิ้น”  โดยสามารถทำได้ทั้งแบบลิ้นเดี่ยวและสองลิ้น  ซึ่งแนวลิ้นนี้จะสามารถประกอบเข้ากับร่องของอีกฝั่งได้พอดี  คล้ายกับการต่อจิ๊กซอว์  ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อไม้กระดานหลายๆแผ่นเข้าด้วยกันได้ง่าย  รวมถึงยังช่วยให้สามารถเข้ามุมไม้ได้สะดวกมากขึ้นด้วย

ภาพ: รอยต่อของแผ่นไม้จริงในลักษณะการเข้าลิ้น

       ลิ้นรอยต่อระหว่างไม้ทั้งสองแผ่นที่ถูกบากเอาไว้จะช่วยให้ไม้สามารถเชื่อมต่อกันได้แนบสนิท โดยไม่ต้องใช้ตะปูหรือสลักมาช่วย  แต่ในกรณีที่ต้องยึดไม้เข้ากับโครงสร้างตง  ช่างก็จะตอกตะปูเข้าไปที่แนวลิ้นไม้  ซึ่งจะช่วยซ่อนหัวตะปูเก็บความเรียบร้อยของงานไปด้วยในตัว  เมื่อไม้เข้าลิ้นกันแล้วไม้จะติดกันแน่นจนเหมือนเป็นชิ้นเดียวกัน แยกออกจากกันได้ยาก จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานในการใช้งานให้มากขึ้น  และแนวลิ้นระหว่างรอยต่อนี้ยังช่วยให้สามารถป้องกันแสงแดด ลม น้ำ และเสียงรบกวนได้มากขึ้นอีกด้วย จึงนิยมใช้เทคนิคนี้กับการเข้าไม้ของพื้น ผนัง และฝ้าเพดานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกอาคาร   อีกทั้งการเข้าไม้วิธีนี้ยังทำให้แนวรอยต่อดูเรียบเสมอกัน ดูแล้วสวยงามเป็นระเบียบ และง่ายต่อการก่อสร้างอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันเราจึงพบเห็นการประยุกต์เทคนิคการเข้าลิ้นในการเชื่อมต่อวัสดุอีกหลายชนิด เช่น  กระเบื้องยาง  ไม้อัด กระเบื้องคอนกรีต เป็นต้นอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ