View : 10426
เรื่อง: SCG Experience
         อิฐมวลเบา ที่ได้ชื่อว่ามีน้ำหนักเบาเนื่องจากมีฟองอากาศอยู่ในเนื้ออิฐ เจ้าของบ้านบางท่านอาจเข้าใจผิดว่า ฟองอากาศทำให้อิฐมวลเบามีเนื้อกลวง ไม่แข็งแรง ดูดซึมน้ำง่าย จนเผลอเชื่อว่าอิฐมวลเบาทุกชนิดเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะจะใช้ก่อผนังภายนอกและผนังห้องน้ำ
   
  ประเภทของอิฐมวลเบา
         อิฐมวลเบาในท้องตลาดจะมี 2 ประเภท  ประเภทแรกคือ อิฐมวลเบาชนิดไม่อบไอน้ำ (เนื้ออิฐเป็นสีเทา) ซึ่งใช้สารเคมีทำให้เนื้อฟู มีความชื้นสูง ยืดหดตัวมาก ทำให้ปูนฉาบแตกร้าวง่าย เนื้ออิฐมักไม่ค่อยแข็งแรงและไม่ได้มาตรฐาน ส่วนอีกประเภทคือ อิฐมวลเบาชนิดอบไอน้ำ (เนื้ออิฐเป็นสีขาว) ซึ่งจะผ่านการอบไอน้ำแรงดันสูง จึงมีความชื้นน้อย ยืดหดตัวน้อย ทำให้ปูนฉาบไม่แตกร้าวง่าย (หากก่อด้วยวิธีที่และเครื่องมือที่ถูกต้อง)  มีน้ำหนักเบากว่าชนิดแรก เนื้ออิฐมักจะแข็งแรงและได้มาตรฐาน
   
  ทำความรู้จักกับคอนกรีตมวลเบา Q-CON
         คอนกรีตมวลเบา Q-CON มีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นส่วนผสม ผ่านการอบไอน้ำด้วยอุณหภูมิและแรงดันสูง ได้คอนกรีตมวลเบาคุณสมบัติพิเศษซึ่งแข็งแรง และน้ำหนักเบา (เพราะมีฟองอากาศด้านใน) ซึ่งนอกจากจะใช้ผลิตอิฐ Q-CON แล้ว ยังใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กต่างๆ  (แผ่นผนัง Q-CON  แผ่นพื้นและแผ่นหลังคา Q-CON คานทับหลังและเสาเอ็นสำเร็จรูป Q-CON เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON) ด้วย
   
  คุณสมบัติของอิฐ Q-CON
         อิฐ Q-CON เป็นอิฐมวลเบา ซี่งมีน้ำหนักเบาเนื่องจากมีฟองอากาศกระจายสม่ำเสมอทั่วเนื้ออิฐ โดยฟองอากาศเหล่านี้จะเป็นฟองอากาศแบบปิด (Closed Cell) เนื้ออิฐจึงตัน แข็งแรง รับแรงได้ดี (ทั้งแรงอัดและแรงกระแทก) และไม่ได้ดูดซึมน้ำง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ ต่างกันกับฟองน้ำซึ่งดูดซึมน้ำง่ายเพราะมีฟองอากาศแบบเปิด (Open Cell)
   
  อิฐ Q-CON กับปัญหาผนังชื้น
         แม้อิฐ Q-CON จะไม่ได้ดูดซึมน้ำง่ายแบบฟองน้ำ แต่ผนังก่ออิฐ Q-CON ก็อาจประสบปัญหาผนังชื้นได้เช่นเดียวกับผนังก่ออิฐมอญทั่วไป โดยส่วนใหญ่ปัญหาความชื้นในผนังก่ออิฐฉาบปูนทุกชนิด มักเกิดจากปัจจัย ดังนี้  1) ความชื้นจากใต้ดินลามเข้าสู่ผนัง  2) ขาดระบบกันซึมที่มีคุณภาพตามรอยต่อพื้น/ผนัง  3) น้ำซึมเข้าผนังเพราะปูกระเบื้องผิดวิธีหรือยาแนวเสื่อมสภาพ  4) ปูนฉาบแตกร้าวจนน้ำรั่วซึม  สำหรับปัญหาปูนฉาบแตกร้าวในผนังก่ออิฐ Q-CON มักมีสาเหตุมาจากการก่อฉาบผิดวิธี ที่พบบ่อยคือ การฉาบปูนหนาเกินครั้งละ 1.5 ซม. การใช้เครื่องมือผิดประเภท (เช่น ช่างเผลอใช้ปูนก่อ ปูนฉาบ และเกรียงสำหรับก่ออิฐมอญ มาทำการก่อฉาบอิฐมวลเบา)
   
  ก่อผนังบ้านทั้งหลังด้วยอิฐ Q-CON
         อิฐ Q-CON เป็นอิฐมวลเบาที่ใช้สำหรับก่อผนังบ้านได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นผนังภายใน ผนังภายนอก รวมถึงผนังห้องน้ำ หากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งการก่อ การทำระบบกันซึม การฉาบ และการปูกระเบื้องพร้อมยาแนว
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง: SCG Experience

ก่อผนังห้องน้ำด้วยอิฐมวลเบา Q-CON

แนะนำประเภทของอิฐมวลเบา ทำความรู้จักอิฐมวลเบา Q-CON พร้อมคุณสมบัติด้านต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ก่อผนังบ้านทุกส่วน ทั้งผนังภายนอก ภายใน และผนังห้องน้ำ รวมถึงขั้นตอนการก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา Q-CON ที่ถูกวิธี
         อิฐมวลเบา ที่ได้ชื่อว่ามีน้ำหนักเบาเนื่องจากมีฟองอากาศอยู่ในเนื้ออิฐ เจ้าของบ้านบางท่านอาจเข้าใจผิดว่า ฟองอากาศทำให้อิฐมวลเบามีเนื้อกลวง ไม่แข็งแรง ดูดซึมน้ำง่าย จนเผลอเชื่อว่าอิฐมวลเบาทุกชนิดเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะจะใช้ก่อผนังภายนอกและผนังห้องน้ำ
   
  ประเภทของอิฐมวลเบา
         อิฐมวลเบาในท้องตลาดจะมี 2 ประเภท  ประเภทแรกคือ อิฐมวลเบาชนิดไม่อบไอน้ำ (เนื้ออิฐเป็นสีเทา) ซึ่งใช้สารเคมีทำให้เนื้อฟู มีความชื้นสูง ยืดหดตัวมาก ทำให้ปูนฉาบแตกร้าวง่าย เนื้ออิฐมักไม่ค่อยแข็งแรงและไม่ได้มาตรฐาน ส่วนอีกประเภทคือ อิฐมวลเบาชนิดอบไอน้ำ (เนื้ออิฐเป็นสีขาว) ซึ่งจะผ่านการอบไอน้ำแรงดันสูง จึงมีความชื้นน้อย ยืดหดตัวน้อย ทำให้ปูนฉาบไม่แตกร้าวง่าย (หากก่อด้วยวิธีที่และเครื่องมือที่ถูกต้อง)  มีน้ำหนักเบากว่าชนิดแรก เนื้ออิฐมักจะแข็งแรงและได้มาตรฐาน
   
  ทำความรู้จักกับคอนกรีตมวลเบา Q-CON
         คอนกรีตมวลเบา Q-CON มีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นส่วนผสม ผ่านการอบไอน้ำด้วยอุณหภูมิและแรงดันสูง ได้คอนกรีตมวลเบาคุณสมบัติพิเศษซึ่งแข็งแรง และน้ำหนักเบา (เพราะมีฟองอากาศด้านใน) ซึ่งนอกจากจะใช้ผลิตอิฐ Q-CON แล้ว ยังใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กต่างๆ  (แผ่นผนัง Q-CON  แผ่นพื้นและแผ่นหลังคา Q-CON คานทับหลังและเสาเอ็นสำเร็จรูป Q-CON เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON) ด้วย
   
  คุณสมบัติของอิฐ Q-CON
         อิฐ Q-CON เป็นอิฐมวลเบา ซี่งมีน้ำหนักเบาเนื่องจากมีฟองอากาศกระจายสม่ำเสมอทั่วเนื้ออิฐ โดยฟองอากาศเหล่านี้จะเป็นฟองอากาศแบบปิด (Closed Cell) เนื้ออิฐจึงตัน แข็งแรง รับแรงได้ดี (ทั้งแรงอัดและแรงกระแทก) และไม่ได้ดูดซึมน้ำง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ ต่างกันกับฟองน้ำซึ่งดูดซึมน้ำง่ายเพราะมีฟองอากาศแบบเปิด (Open Cell)
   
  อิฐ Q-CON กับปัญหาผนังชื้น
         แม้อิฐ Q-CON จะไม่ได้ดูดซึมน้ำง่ายแบบฟองน้ำ แต่ผนังก่ออิฐ Q-CON ก็อาจประสบปัญหาผนังชื้นได้เช่นเดียวกับผนังก่ออิฐมอญทั่วไป โดยส่วนใหญ่ปัญหาความชื้นในผนังก่ออิฐฉาบปูนทุกชนิด มักเกิดจากปัจจัย ดังนี้  1) ความชื้นจากใต้ดินลามเข้าสู่ผนัง  2) ขาดระบบกันซึมที่มีคุณภาพตามรอยต่อพื้น/ผนัง  3) น้ำซึมเข้าผนังเพราะปูกระเบื้องผิดวิธีหรือยาแนวเสื่อมสภาพ  4) ปูนฉาบแตกร้าวจนน้ำรั่วซึม  สำหรับปัญหาปูนฉาบแตกร้าวในผนังก่ออิฐ Q-CON มักมีสาเหตุมาจากการก่อฉาบผิดวิธี ที่พบบ่อยคือ การฉาบปูนหนาเกินครั้งละ 1.5 ซม. การใช้เครื่องมือผิดประเภท (เช่น ช่างเผลอใช้ปูนก่อ ปูนฉาบ และเกรียงสำหรับก่ออิฐมอญ มาทำการก่อฉาบอิฐมวลเบา)
   
  ก่อผนังบ้านทั้งหลังด้วยอิฐ Q-CON
         อิฐ Q-CON เป็นอิฐมวลเบาที่ใช้สำหรับก่อผนังบ้านได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นผนังภายใน ผนังภายนอก รวมถึงผนังห้องน้ำ หากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งการก่อ การทำระบบกันซึม การฉาบ และการปูกระเบื้องพร้อมยาแนว
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ