View : 6771
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบขยายห้องน้ำ

       แบบขยายห้องน้ำ คือ แบบที่ทำมาเพื่อแสดงรายละเอียดรูปแบบ วัสดุ และการติดตั้ง สำหรับห้องน้ำโดยเฉพาะ ทั้งนี้ แบบขยายห้องน้ำจะประกอบด้วยผังพื้น และรูปตัด ไม่ต่ำกว่า 2 ด้าน  ในขนาดมาตราส่วน 1 : 50 เป็นอย่างน้อย พร้อมตารางรายละเอียดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบที่ระบุชนิด ยี่ห้อ รุ่น สี ไว้เรียบร้อย

ภาพ: ผังพื้นในแบบขยายห้องน้ำ พร้อมตารางแสดงรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

       แบบขยายห้องน้ำจะระบุขนาดห้องน้ำ (ขนาด กว้าง x ยาว โดยวัดจากผิววัสดุปูผนังด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง) ความสูงจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดาน ตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระ ไปจนถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่ใส่กระดาษชำระ ตะขอแขวน ราวแขวนผ้า เป็นต้น

       นอกจากนี้ ยังมีสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่จะแสดงในแบบขยายห้องน้ำคือ รูปแบบการเรียงกระเบื้องทั้งในผังและรูปด้าน สัญลักษณ์ระบุวัสดุอุปกรณ์ ตำแหน่งติดตั้งท่อน้ำเสียและรูระบายน้ำที่พื้น (Floor Drain) ระดับพื้น ความลาดเอียงพื้น (ไม่ควรลาดเอียงต่ำกว่า 1 : 200 เพื่อการระบายน้ำที่ดี) หรือหากมีส่วนใดที่ใช้วัสดุหรือวิธีการติดตั้งซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ก็ควรจัดทำแบบขยายตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการก่อสร้าง

ภาพ:รูปตัดแสดงรายละเอียดต่างๆ ในแบบขยายห้องน้ำ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบขยายห้องน้ำ

       แบบขยายห้องน้ำ คือ แบบที่ทำมาเพื่อแสดงรายละเอียดรูปแบบ วัสดุ และการติดตั้ง สำหรับห้องน้ำโดยเฉพาะ ทั้งนี้ แบบขยายห้องน้ำจะประกอบด้วยผังพื้น และรูปตัด ไม่ต่ำกว่า 2 ด้าน  ในขนาดมาตราส่วน 1 : 50 เป็นอย่างน้อย พร้อมตารางรายละเอียดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบที่ระบุชนิด ยี่ห้อ รุ่น สี ไว้เรียบร้อย

ภาพ: ผังพื้นในแบบขยายห้องน้ำ พร้อมตารางแสดงรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

       แบบขยายห้องน้ำจะระบุขนาดห้องน้ำ (ขนาด กว้าง x ยาว โดยวัดจากผิววัสดุปูผนังด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง) ความสูงจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดาน ตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระ ไปจนถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่ใส่กระดาษชำระ ตะขอแขวน ราวแขวนผ้า เป็นต้น

       นอกจากนี้ ยังมีสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่จะแสดงในแบบขยายห้องน้ำคือ รูปแบบการเรียงกระเบื้องทั้งในผังและรูปด้าน สัญลักษณ์ระบุวัสดุอุปกรณ์ ตำแหน่งติดตั้งท่อน้ำเสียและรูระบายน้ำที่พื้น (Floor Drain) ระดับพื้น ความลาดเอียงพื้น (ไม่ควรลาดเอียงต่ำกว่า 1 : 200 เพื่อการระบายน้ำที่ดี) หรือหากมีส่วนใดที่ใช้วัสดุหรือวิธีการติดตั้งซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ก็ควรจัดทำแบบขยายตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการก่อสร้าง

ภาพ:รูปตัดแสดงรายละเอียดต่างๆ ในแบบขยายห้องน้ำ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ