View : 15011

       ผนังหนัก คือ ผนังอาคารที่ใช้วัสดุก่อ อย่างเช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา คอนกรีตบล็อก ฯลฯ หรือหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทั้งแบบหล่อในที่และผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่เรียกว่าผนัง Precast) โดยอาจจะมีการฉาบปูนทับที่ผิวหน้า หรือโชว์ผิวของวัสดุก่อ (ผนังก่ออิฐโชว์แนว) หรือผิวของคอนกรีต (ผนังคอนกรีตเปลือย/ผนังปูนเปลือย)
 

       ผนังหนักนิยมใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกประเภทตั้งแต่บ้านชั้นเดียวไปจนถึงอาคารสูง เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน และเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ช่างบ้านเราคุ้นเคย แต่ผนังที่หนารวมประมาณ 10 ซม. จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากประมาณ 90 - 240 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จึงต้องมีโครงสร้างคานหรือพื้นรองรับอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ งานก่อและงานหล่อคอนกรีตหน้างานเป็นงานก่อสร้างแบบเปียก ทำให้หน้างานจริงค่อนข้างเลอะเทอะ ควบคุมคุณภาพงานได้ยาก และต้องใช้เวลาเซตตัวของปูนและคอนกรีต ดังนั้น การก่อสร้างด้วยผนังหนัก (ยกเว้นระบบผนัง Precast) จึงมักใช้เวลามากกว่าผนังเบา

ภาพ: ผนังอิฐบล็อก

ภาพ: ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผนัง Precast)

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผนังหนัก

ภาพ: ผนังก่ออิฐมอญ

ภาพ: ผนังก่ออิฐมวลเบา

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ศัพท์คนสร้างบ้าน, ผนังหนัก, ผนังเบา, ผนังก่ออิฐมอญ, ผนังอิฐบล็อก, ผนังก่ออิฐมวลเบา, ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก, "ผนัง Precast", บ้านสร้างใหม่, บ้านพักอาศัย, คอนโด, "ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม", "ตึกแถว / อาคารพาณิชย์", "โครงสร้าง ฐานราก เสา คาน", ระบบฝาผนัง, "Word of house : ศัพท์ช่างน่ารู้", SCG, บทความ, ​

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผนังหนัก

ภาพ: ผนังก่ออิฐมอญ

ภาพ: ผนังก่ออิฐมวลเบา

       ผนังหนัก คือ ผนังอาคารที่ใช้วัสดุก่อ อย่างเช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา คอนกรีตบล็อก ฯลฯ หรือหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทั้งแบบหล่อในที่และผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่เรียกว่าผนัง Precast) โดยอาจจะมีการฉาบปูนทับที่ผิวหน้า หรือโชว์ผิวของวัสดุก่อ (ผนังก่ออิฐโชว์แนว) หรือผิวของคอนกรีต (ผนังคอนกรีตเปลือย/ผนังปูนเปลือย)
 

       ผนังหนักนิยมใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกประเภทตั้งแต่บ้านชั้นเดียวไปจนถึงอาคารสูง เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน และเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ช่างบ้านเราคุ้นเคย แต่ผนังที่หนารวมประมาณ 10 ซม. จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากประมาณ 90 - 240 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จึงต้องมีโครงสร้างคานหรือพื้นรองรับอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ งานก่อและงานหล่อคอนกรีตหน้างานเป็นงานก่อสร้างแบบเปียก ทำให้หน้างานจริงค่อนข้างเลอะเทอะ ควบคุมคุณภาพงานได้ยาก และต้องใช้เวลาเซตตัวของปูนและคอนกรีต ดังนั้น การก่อสร้างด้วยผนังหนัก (ยกเว้นระบบผนัง Precast) จึงมักใช้เวลามากกว่าผนังเบา

ภาพ: ผนังอิฐบล็อก

ภาพ: ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผนัง Precast)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ศัพท์คนสร้างบ้าน, ผนังหนัก, ผนังเบา, ผนังก่ออิฐมอญ, ผนังอิฐบล็อก, ผนังก่ออิฐมวลเบา, ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก, "ผนัง Precast", บ้านสร้างใหม่, บ้านพักอาศัย, คอนโด, "ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม", "ตึกแถว / อาคารพาณิชย์", "โครงสร้าง ฐานราก เสา คาน", ระบบฝาผนัง, "Word of house : ศัพท์ช่างน่ารู้", SCG, บทความ, ​

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ