View : 21563
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กรีดผนัง 

       กรีดผนัง คือ การใช้เครื่องมือสกัดผนังก่อ ให้เนื้อวัสดุของอิฐและปูนบางส่วนเป็นร่องลึกลงไปสำหรับเตรียมผนังในการฝังอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบ อย่างเช่น ท่อร้อยสายไฟ  ท่อประปา  แผงวงจรไฟฟ้า หรือเต้ารับ ซึ่งเมื่อฝังลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จะใช้ปูนฉาบปิดร่องให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังกรีดผนังเพื่อฝังอุปกรณ์สำหรับการตกแต่ง อย่างเช่น คิ้วหรือบัวตกแต่งผนัง  รวมทั้งใช้ฝัง Flashing ซึ่งต้องอุดปิดร่องด้วยซิลิโคนหรือ PU สำหรับกันน้ำด้วย โดยความลึกและความยาวของร่องที่กรีดจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการฝังลงไปเป็นหลัก

       อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกรีดผนังก็คือลูกหมู หรือเครื่องมือกรีดผนังสำเร็จรูปชนิดต่างๆ  ซึ่งในวัสดุบางชนิดจะมีอุปกรณ์กรีดผนังที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะให้เหมาะกับคุณสมบัติของวัสดุ เช่น ผนังคอนกรีตมวลเบาเมื่อใช้เลื่อยวงเดือนหรือมอเตอร์เจียตัดตามเส้นที่ขีดไว้ จากนั้นจึงใช้เหล็กขูดเซาะร่องแต่งส่วนที่ติดค้างออกให้เรียบร้อย เป็นต้น  รวมถึงอาจมีการใช้สว่านหรือสิ่วเป็นตัวช่วยเจาะนำ สร้างแนวกรีด หรือเก็บงานในภายหลังอีกด้วย

ภาพ:  การกรีดผนังคอนกรีตบล็อก

ภาพ:  การกรีดผนังฝังท่อร้อยสายไฟ

ภาพ:  การกรีดผนังอิฐมอญเพื่อฝังท่อร้อยสายไฟ และฉาบปิดร่องด้วยปูนฉาบ

ภาพ: การกรีดผนังภายนอกสำหรับฝัง Flashing และอุดด้วยซิลิโคน 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กรีดผนัง 

       กรีดผนัง คือ การใช้เครื่องมือสกัดผนังก่อ ให้เนื้อวัสดุของอิฐและปูนบางส่วนเป็นร่องลึกลงไปสำหรับเตรียมผนังในการฝังอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบ อย่างเช่น ท่อร้อยสายไฟ  ท่อประปา  แผงวงจรไฟฟ้า หรือเต้ารับ ซึ่งเมื่อฝังลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จะใช้ปูนฉาบปิดร่องให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังกรีดผนังเพื่อฝังอุปกรณ์สำหรับการตกแต่ง อย่างเช่น คิ้วหรือบัวตกแต่งผนัง  รวมทั้งใช้ฝัง Flashing ซึ่งต้องอุดปิดร่องด้วยซิลิโคนหรือ PU สำหรับกันน้ำด้วย โดยความลึกและความยาวของร่องที่กรีดจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการฝังลงไปเป็นหลัก

       อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกรีดผนังก็คือลูกหมู หรือเครื่องมือกรีดผนังสำเร็จรูปชนิดต่างๆ  ซึ่งในวัสดุบางชนิดจะมีอุปกรณ์กรีดผนังที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะให้เหมาะกับคุณสมบัติของวัสดุ เช่น ผนังคอนกรีตมวลเบาเมื่อใช้เลื่อยวงเดือนหรือมอเตอร์เจียตัดตามเส้นที่ขีดไว้ จากนั้นจึงใช้เหล็กขูดเซาะร่องแต่งส่วนที่ติดค้างออกให้เรียบร้อย เป็นต้น  รวมถึงอาจมีการใช้สว่านหรือสิ่วเป็นตัวช่วยเจาะนำ สร้างแนวกรีด หรือเก็บงานในภายหลังอีกด้วย

ภาพ:  การกรีดผนังคอนกรีตบล็อก

ภาพ:  การกรีดผนังฝังท่อร้อยสายไฟ

ภาพ:  การกรีดผนังอิฐมอญเพื่อฝังท่อร้อยสายไฟ และฉาบปิดร่องด้วยปูนฉาบ

ภาพ: การกรีดผนังภายนอกสำหรับฝัง Flashing และอุดด้วยซิลิโคน 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ