View : 1876

       ไม้แบบ คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ทำจากไม้ ใช้สำหรับติดตั้งเป็นแม่แบบในงานหล่อคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก") สำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบต่างของอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ถนน เป็นต้น  โดยไม้แบบ จะมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของคอนกรีต และสร้างขอบเขตในการเทให้คอนกรีตออกมาเป็นรูปแบบตามต้องการ  

       ไม้แบบจะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายไม้กระดานสำหรับปูพื้น ทำมาจากไม้กะบาก  ไม้ยาง ไม้สน  หรือไม้อัดประสานชนิดต่างๆ  มีหน้ากว้าง 6, 8 หรือ 10นิ้ว  ความหนาทั่วไปประมาณ 1 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับระยะช่วงเสามาตรฐานหรือขนาดของห้องที่ได้รับความนิยมกัน คือ 2.5, 3, 3.5 หรือ 4 เมตร  เพื่อให้พอดีสำหรับการติดตั้งไม้แบบในการหล่อคอนกรีต  รวมถึงยังมีการใช้ในแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์ม (บ้างเรียกว่า “ไม้อัดฟีโนลิค “ หรือ “ไม้อัดดำ”) ในการหล่อคอนกรีตด้วย   ชั้นฟิล์มพลาสติกที่เคลือบอยู่นี้จะช่วยป้องกันปูนไม่ให้ยึดติดแน่นกับแผ่นไม้  ทำให้ถอดแบบได้สะดวก และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก โดยแผ่นไม้อัดทั่วไปจะมีขนาด 1.2 x 2.4 เมตร และมีความหนา 10, 15, หรือ 20 มิลลิเมตร  นิยมใช้ไม้กระดานในส่วนของโครงสร้างเสา คาน หรือบันได  ส่วนแผ่นไม้อัดจะใช้ในงานที่มีพื้นที่ผิวมากอย่าง เช่น ฐานราก ผนัง หลังคาดาดฟ้า หรือพื้น เป็นต้น

ภาพ: การใช้ไม้แบบหล่องานโครงสร้าง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ไม้แบบ

ภาพ: การใช้ไม้แบบหล่องานโครงสร้าง

ภาพ: การหล่อบันได้ด้วยไม้แบบ

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ไม้แบบ

ภาพ: การใช้ไม้แบบหล่องานโครงสร้าง

ภาพ: การหล่อบันได้ด้วยไม้แบบ

       ไม้แบบ คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ทำจากไม้ ใช้สำหรับติดตั้งเป็นแม่แบบในงานหล่อคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก") สำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบต่างของอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ถนน เป็นต้น  โดยไม้แบบ จะมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของคอนกรีต และสร้างขอบเขตในการเทให้คอนกรีตออกมาเป็นรูปแบบตามต้องการ  

       ไม้แบบจะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายไม้กระดานสำหรับปูพื้น ทำมาจากไม้กะบาก  ไม้ยาง ไม้สน  หรือไม้อัดประสานชนิดต่างๆ  มีหน้ากว้าง 6, 8 หรือ 10นิ้ว  ความหนาทั่วไปประมาณ 1 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับระยะช่วงเสามาตรฐานหรือขนาดของห้องที่ได้รับความนิยมกัน คือ 2.5, 3, 3.5 หรือ 4 เมตร  เพื่อให้พอดีสำหรับการติดตั้งไม้แบบในการหล่อคอนกรีต  รวมถึงยังมีการใช้ในแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์ม (บ้างเรียกว่า “ไม้อัดฟีโนลิค “ หรือ “ไม้อัดดำ”) ในการหล่อคอนกรีตด้วย   ชั้นฟิล์มพลาสติกที่เคลือบอยู่นี้จะช่วยป้องกันปูนไม่ให้ยึดติดแน่นกับแผ่นไม้  ทำให้ถอดแบบได้สะดวก และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก โดยแผ่นไม้อัดทั่วไปจะมีขนาด 1.2 x 2.4 เมตร และมีความหนา 10, 15, หรือ 20 มิลลิเมตร  นิยมใช้ไม้กระดานในส่วนของโครงสร้างเสา คาน หรือบันได  ส่วนแผ่นไม้อัดจะใช้ในงานที่มีพื้นที่ผิวมากอย่าง เช่น ฐานราก ผนัง หลังคาดาดฟ้า หรือพื้น เป็นต้น

ภาพ: การใช้ไม้แบบหล่องานโครงสร้าง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ