View : 29706
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)

       คอนกรีตหยาบ คือ คอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ค่อนข้างน้อย (อัตราส่วนผสมระหว่าง ปูน : ทราย : หิน ประมาณ 1 : 3 : 5) รับกำลังอัดได้ต่ำ ใช้สำหรับงานเทปรับระดับพื้นดินที่ไม่เรียบ รวมถึงช่วยป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างดิน (อาจมีสิ่งปลอมปน) กับคอนกรีตสด ในงานหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ต่ำกว่าหรือใกล้กับระดับดิน อย่างเช่น ฐานราก คานคอดิน พื้นถนน ลานจอดรถ เป็นต้น ทั้งนี้ การเทคอนกรีตหยาบในบ้านเรานิยมเรียกกันว่า การเทลีน

ภาพ: คอนกรีตหยาบสำหรับเทลีนรองรับงานหล่อคอนกรีตคานคอดิน 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)

       คอนกรีตหยาบ คือ คอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ค่อนข้างน้อย (อัตราส่วนผสมระหว่าง ปูน : ทราย : หิน ประมาณ 1 : 3 : 5) รับกำลังอัดได้ต่ำ ใช้สำหรับงานเทปรับระดับพื้นดินที่ไม่เรียบ รวมถึงช่วยป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างดิน (อาจมีสิ่งปลอมปน) กับคอนกรีตสด ในงานหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ต่ำกว่าหรือใกล้กับระดับดิน อย่างเช่น ฐานราก คานคอดิน พื้นถนน ลานจอดรถ เป็นต้น ทั้งนี้ การเทคอนกรีตหยาบในบ้านเรานิยมเรียกกันว่า การเทลีน

ภาพ: คอนกรีตหยาบสำหรับเทลีนรองรับงานหล่อคอนกรีตคานคอดิน 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ