View : 73626
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน

โครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น บันได
 

Slab
Strength สเตรงท์
เข็มกลุ่ม
เข็มปูพรม
เข้าลิ้น
ครีบ ค.ส.ล.
คอนกรีตเซตตัว
คอนกรีตสด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตหยาบ
คอนกรีตพรุน
คอนกรีตแห้ง  
คาน
คานคอดิน
คานยื่น
คานรอง/คานซอย
คานลอย
คานหลัก
คานหูช้าง
ค้ำยัน
โครงสร้างเหล็ก 
จมูกบันได
เชื่อมเต็ม
เชื่อมแต้ม
ฐานราก
ดุ้งเหล็ก
ตกท้องช้าง
ตง
ตอม่อ
ตะแกรงเหล็ก (Wire mesh)
ตัดจอยต์
ทาบเหล็ก
เทลีน
น้ำหนักบรรทุกคงที่
น้ำหนักบรรทุกจร
บ่มคอนกรีต
บันได Dog Leg
บันไดพับผ้า
บ้านโครงสร้างเหล็ก
แบบหล่อคอนกรีต
แบบเหล็ก
ปูนเกราต์
ปูนระเบิด
ผนังรับน้ำหนัก
ผูกเหล็ก
พื้นคอนกรีตวางบนคาน
พื้นคอนกรีตวางบนดิน
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
พื้นคอนกรีตหล่อในที่
พื้นยื่น
แม่บันได
ไม้แบบ
รังวัด
ลูกตั้ง ลูกนอนบันได
ลูกปูน
สามขา
เสา
เสาเข็ม
หน้าตัดคาน
หน้าตัดเสา
หัวเสา
เหล็ก H Beam
เหล็ก I Beam
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเต็ม
เหล็กเบา
เหล็กปลอก
เหล็กยืน
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน
เหล็กเส้นกลม
เหล็กเสริม
เหล็กหนวดกุ้ง
Concrete Covering
Toppingหลังคา
 

โครงคร่าว
ฝ้าฉาบเรียบ
ฝ้าทีบาร์
ฝ้าหลุม
ไม้มอบฝ้า
ไม้ระแนง

 

ประตูหน้าต่าง

บังใบ
กลอน
ช่องเปิด
บานกรอบ/กรอบบาน
บานเฟี้ยม
บานพับ
ลูกฟัก
วงกบ
 
 
 
   


ห้องน้ำ ครัว และงานระบบ

ช่องชาฟต์ (Shaft)
Cleanout
Manhole
P trap
S Trap
U Trap
ครัวเบา
ครัวปิด
ครัวเปิด
ครัวหนัก
เดินท่อประปาบายพาส
บ่อพัก
ฟลัชแทงก์
ฟลัชวาล์ว
 
 
   

วัสดุตกแต่งพื้นผิว

เทอร์ราซโซ - Terrazzo
กรวดล้าง ทรายล้าง
กระเบื้องแกรนิตโต้
กระเบื้องตัดขอบ
กระเบื้องพอร์ซเลน
กระเบื้องโมเสก
กระเบื้องไม่ตัดขอบ

แคลไซต์
ไม้สังเคราะห์
สกิมโค้ท
ขัดมัน
ขัดหยาบ

 
ชักร่อง
เซาะร่อง
เว้นร่อง
 งานออกแบบ และแบบก่อสร้าง

BOQ
Double space
Façade
Hardscape
Open space
Softscape
Space
กริดเสา/กริดลายน์
คอร์ต
เคิร์บ
เฉลียง
ชาน
ท้องคาน
 
ท้องพื้น
แบบก่อสร้าง
แบบก่อสร้างมาตรฐาน
แบบขยายบันได
แบบขยายประตูหน้าต่าง
แบบขยายรายละเอียด
แบบขยายห้องน้ำ
แบบสถาปัตยกรรม
ผังบริเวณ
ผังฝ้าเพดาน
ผังพื้น
ผังหลังคา
พิมพ์เขียว
มาตราส่วน
ยกสเต็ป
ระดับพื้นถึงฝ้าเพดาน
ระดับพื้นถึงพื้น
ระดับอ้างอิง
ระเบียง
รูปด้าน
รูปตัด
ลอฟท์ LOFT
หลังคาน
หุนวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง

PVC
uPVC
กัลวาไนซ์
เกรียงกระดาษทราย
เกรียงก่อ
เกรียงฟันปลา
เกรียงหวี
เกรียงเหล็ก
เกรียงเหล็กขัดมัน
ขี้เกลือปูน
ขี้ปูน
ค่ากันความลื่น (Ramp Test)
ค่าความต้านทานความร้อน (ค่า R)
ค่าสัมประสิทธิการนำความร้อน (ค่า K)
งานก่อสร้างแบบเปียก
งานก่อสร้างแบบแห้ง
เจียปรี
ฉนวนกันความร้อน
ฉาก

ช้ำน้ำ
ซีเมนต์บอร์ด
ตะปูเกลียว/สกรู
ตะปูเกลียวปลายสว่าน/สกรูปลายสว่าน
ตะปูเกลียวปลายแหลม
ตีเต๊า
ทรายละเอียด
ทรายหยาบ
บังใบ
บัว
ปูนกาว/กาวซีเมนต์
ปูนขาว
ปูนซีเมนต์ขาว
ปูนปอร์ตแลนด์
ปูนมอร์ตาร์
แผ่นสะท้อนความร้อน
พุก
พุกเคมี
พุกพลาสติก
พุกเหล็ก
ไฟเบอร์ซีเมนต์
ไม้บัว
ไม้อัดซีเมนต์
ระดับน้ำ (เครื่องมือ)
ลบมุม
ลวดกรงไก่
ลูกดิ่ง
ลูกหมู
ไวนิล
สามเหลี่ยมปาดปูน
สนิมผิว
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน
แหวนยาง

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน

โครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น บันได
 

Slab
Strength สเตรงท์
เข็มกลุ่ม
เข็มปูพรม
เข้าลิ้น
ครีบ ค.ส.ล.
คอนกรีตเซตตัว
คอนกรีตสด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตหยาบ
คอนกรีตพรุน
คอนกรีตแห้ง  
คาน
คานคอดิน
คานยื่น
คานรอง/คานซอย
คานลอย
คานหลัก
คานหูช้าง
ค้ำยัน
โครงสร้างเหล็ก 
จมูกบันได
เชื่อมเต็ม
เชื่อมแต้ม
ฐานราก
ดุ้งเหล็ก
ตกท้องช้าง
ตง
ตอม่อ
ตะแกรงเหล็ก (Wire mesh)
ตัดจอยต์
ทาบเหล็ก
เทลีน
น้ำหนักบรรทุกคงที่
น้ำหนักบรรทุกจร
บ่มคอนกรีต
บันได Dog Leg
บันไดพับผ้า
บ้านโครงสร้างเหล็ก
แบบหล่อคอนกรีต
แบบเหล็ก
ปูนเกราต์
ปูนระเบิด
ผนังรับน้ำหนัก
ผูกเหล็ก
พื้นคอนกรีตวางบนคาน
พื้นคอนกรีตวางบนดิน
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
พื้นคอนกรีตหล่อในที่
พื้นยื่น
แม่บันได
ไม้แบบ
รังวัด
ลูกตั้ง ลูกนอนบันได
ลูกปูน
สามขา
เสา
เสาเข็ม
หน้าตัดคาน
หน้าตัดเสา
หัวเสา
เหล็ก H Beam
เหล็ก I Beam
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเต็ม
เหล็กเบา
เหล็กปลอก
เหล็กยืน
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน
เหล็กเส้นกลม
เหล็กเสริม
เหล็กหนวดกุ้ง
Concrete Covering
Toppingหลังคา
 

โครงคร่าว
ฝ้าฉาบเรียบ
ฝ้าทีบาร์
ฝ้าหลุม
ไม้มอบฝ้า
ไม้ระแนง

 

ประตูหน้าต่าง

บังใบ
กลอน
ช่องเปิด
บานกรอบ/กรอบบาน
บานเฟี้ยม
บานพับ
ลูกฟัก
วงกบ
 
 
 
   


ห้องน้ำ ครัว และงานระบบ

ช่องชาฟต์ (Shaft)
Cleanout
Manhole
P trap
S Trap
U Trap
ครัวเบา
ครัวปิด
ครัวเปิด
ครัวหนัก
เดินท่อประปาบายพาส
บ่อพัก
ฟลัชแทงก์
ฟลัชวาล์ว
 
 
   

วัสดุตกแต่งพื้นผิว

เทอร์ราซโซ - Terrazzo
กรวดล้าง ทรายล้าง
กระเบื้องแกรนิตโต้
กระเบื้องตัดขอบ
กระเบื้องพอร์ซเลน
กระเบื้องโมเสก
กระเบื้องไม่ตัดขอบ

แคลไซต์
ไม้สังเคราะห์
สกิมโค้ท
ขัดมัน
ขัดหยาบ

 
ชักร่อง
เซาะร่อง
เว้นร่อง
 งานออกแบบ และแบบก่อสร้าง

BOQ
Double space
Façade
Hardscape
Open space
Softscape
Space
กริดเสา/กริดลายน์
คอร์ต
เคิร์บ
เฉลียง
ชาน
ท้องคาน
 
ท้องพื้น
แบบก่อสร้าง
แบบก่อสร้างมาตรฐาน
แบบขยายบันได
แบบขยายประตูหน้าต่าง
แบบขยายรายละเอียด
แบบขยายห้องน้ำ
แบบสถาปัตยกรรม
ผังบริเวณ
ผังฝ้าเพดาน
ผังพื้น
ผังหลังคา
พิมพ์เขียว
มาตราส่วน
ยกสเต็ป
ระดับพื้นถึงฝ้าเพดาน
ระดับพื้นถึงพื้น
ระดับอ้างอิง
ระเบียง
รูปด้าน
รูปตัด
ลอฟท์ LOFT
หลังคาน
หุนวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง

PVC
uPVC
กัลวาไนซ์
เกรียงกระดาษทราย
เกรียงก่อ
เกรียงฟันปลา
เกรียงหวี
เกรียงเหล็ก
เกรียงเหล็กขัดมัน
ขี้เกลือปูน
ขี้ปูน
ค่ากันความลื่น (Ramp Test)
ค่าความต้านทานความร้อน (ค่า R)
ค่าสัมประสิทธิการนำความร้อน (ค่า K)
งานก่อสร้างแบบเปียก
งานก่อสร้างแบบแห้ง
เจียปรี
ฉนวนกันความร้อน
ฉาก

ช้ำน้ำ
ซีเมนต์บอร์ด
ตะปูเกลียว/สกรู
ตะปูเกลียวปลายสว่าน/สกรูปลายสว่าน
ตะปูเกลียวปลายแหลม
ตีเต๊า
ทรายละเอียด
ทรายหยาบ
บังใบ
บัว
ปูนกาว/กาวซีเมนต์
ปูนขาว
ปูนซีเมนต์ขาว
ปูนปอร์ตแลนด์
ปูนมอร์ตาร์
แผ่นสะท้อนความร้อน
พุก
พุกเคมี
พุกพลาสติก
พุกเหล็ก
ไฟเบอร์ซีเมนต์
ไม้บัว
ไม้อัดซีเมนต์
ระดับน้ำ (เครื่องมือ)
ลบมุม
ลวดกรงไก่
ลูกดิ่ง
ลูกหมู
ไวนิล
สามเหลี่ยมปาดปูน
สนิมผิว
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน
แหวนยาง

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ