View : 3313
เรื่อง: SCG Experience

เปรียบเทียบไม้พื้น เอสซีจี X-Trusion รุ่นเบสิค กับ รุ่นสมาร์ท

ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์จากเทคโนโลยี X-Trusion ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าไม้พื้นรุ่นปกติแต่ยังคงความแข็งแรง โดยมีสองรุ่นให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีความหนาและระยะการติดตั้งบนตงที่แตกต่างกัน

       ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี อาศัยเทคโนโลยี X-Trusion ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปผ่านแม่พิมพ์ (Mold) ที่ช่วยให้ชิ้นงานที่ได้มีความหลากหลายตามแม่พิมพ์ มีมาตรฐานสม่ำเสมอเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนาและความกว้าง มีรูตรงกลางเพื่อลดน้ำหนักของตัววัสดุลง จึงมีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับไม้พื้นเอสซีจีรุ่นปกติในขนาดและความหนาที่เท่ากัน ปัจจุบันมีให้เลือก 2 รุ่นคือ รุ่นเบสิค และ รุ่นสมาร์ท ซึ่งมีลายเสี้ยนไม้ละเอียดเสมือนไม้จริง โดยเป็นสีรองพื้นจากโรงงานจึงทาสีจริงทับได้ตามสีที่ต้องการ ทั้งสองรุ่นสามารถปูได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนโครงสร้างตง แต่ก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน

สำหรับไม้พื้นรุ่นเบสิค มีความหนา 2.5 ซม. (มีให้เลือก 3 หน้ากว้าง คือ 10 ซม. 15 ซม. และ 20 ซม.) สามารถปูบนตงที่ระยะ 25-30 ซม. ซึ่งรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กิโลกรัมต่อจุด (เฉพาะรุ่นหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม.) 

ภาพ: ไม้พื้นรุ่นเบสิค หนา 2.5 ซม. มีหน้ากว้างให้เลือก 3 แบบ คือ 10 ซม. 15 ซม. และ 20 ซม. ตามลำดับ

       ส่วนไม้พื้นรุ่นสมาร์ท มีความหนาถึง 3.75 ซม. จึงมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากกว่ารุ่นเบสิค สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กิโลกรัมต่อจุด สามารถปูบนตงที่ระยะห่างได้สูงสุดถึง 50 ซม. จึงทำให้ต้นทุนโดยรวมประหยัดกว่ารุ่นเบสิค เพราะช่วยลดทั้งปริมาณโครงสร้างตงที่ใช้ อุปกรณ์ประกอบ และย่นระยะเวลาในการติดตั้ง ประกอบกับอาศัยแรงงานช่างที่ลดลง

ภาพ: ไม้พื้นรุ่นสมาร์ท หนา 3.75 ซม. มีหน้ากว้างให้เลือก 2 แบบ คือ 15 ซม. และ 20 ซม. ตามลำดับ

       ไม้พื้น X-Trusion ทั้งสองรุ่นมีความหนาและความกว้างแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องการออกแบบ (เช่น การมิกซ์แอนด์แมทช์ไม้พื้น) และพื้นที่แต่ละไซต์งาน การนำไปใช้งานจึงควรมีการคำนวณเผื่อระดับความหนาของไม้พื้น รวมถึงการเตรียมระยะโครงสร้างตงที่เหมาะสม

* ไม้พื้นเอสซีจี เป็นไม้สำหรับงานตกแต่งพื้นเท่านั้น ไม่เหมาะจะนำไปใช้เป็นส่วนของโครงสร้างอาคาร โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามที่เอสซีจีกำหนดเท่านั้น 

ภาพ: พื้นไม้ เอสซีจี รุ่น X-Trusion

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้พื้นเอสซีจี และเทคโนโลยี X-Trusionเรื่อง: SCG Experience

เปรียบเทียบไม้พื้น เอสซีจี X-Trusion รุ่นเบสิค กับ รุ่นสมาร์ท

ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์จากเทคโนโลยี X-Trusion ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าไม้พื้นรุ่นปกติแต่ยังคงความแข็งแรง โดยมีสองรุ่นให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีความหนาและระยะการติดตั้งบนตงที่แตกต่างกัน

       ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี อาศัยเทคโนโลยี X-Trusion ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปผ่านแม่พิมพ์ (Mold) ที่ช่วยให้ชิ้นงานที่ได้มีความหลากหลายตามแม่พิมพ์ มีมาตรฐานสม่ำเสมอเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนาและความกว้าง มีรูตรงกลางเพื่อลดน้ำหนักของตัววัสดุลง จึงมีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับไม้พื้นเอสซีจีรุ่นปกติในขนาดและความหนาที่เท่ากัน ปัจจุบันมีให้เลือก 2 รุ่นคือ รุ่นเบสิค และ รุ่นสมาร์ท ซึ่งมีลายเสี้ยนไม้ละเอียดเสมือนไม้จริง โดยเป็นสีรองพื้นจากโรงงานจึงทาสีจริงทับได้ตามสีที่ต้องการ ทั้งสองรุ่นสามารถปูได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนโครงสร้างตง แต่ก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน

สำหรับไม้พื้นรุ่นเบสิค มีความหนา 2.5 ซม. (มีให้เลือก 3 หน้ากว้าง คือ 10 ซม. 15 ซม. และ 20 ซม.) สามารถปูบนตงที่ระยะ 25-30 ซม. ซึ่งรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กิโลกรัมต่อจุด (เฉพาะรุ่นหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม.) 

ภาพ: ไม้พื้นรุ่นเบสิค หนา 2.5 ซม. มีหน้ากว้างให้เลือก 3 แบบ คือ 10 ซม. 15 ซม. และ 20 ซม. ตามลำดับ

       ส่วนไม้พื้นรุ่นสมาร์ท มีความหนาถึง 3.75 ซม. จึงมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากกว่ารุ่นเบสิค สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กิโลกรัมต่อจุด สามารถปูบนตงที่ระยะห่างได้สูงสุดถึง 50 ซม. จึงทำให้ต้นทุนโดยรวมประหยัดกว่ารุ่นเบสิค เพราะช่วยลดทั้งปริมาณโครงสร้างตงที่ใช้ อุปกรณ์ประกอบ และย่นระยะเวลาในการติดตั้ง ประกอบกับอาศัยแรงงานช่างที่ลดลง

ภาพ: ไม้พื้นรุ่นสมาร์ท หนา 3.75 ซม. มีหน้ากว้างให้เลือก 2 แบบ คือ 15 ซม. และ 20 ซม. ตามลำดับ

       ไม้พื้น X-Trusion ทั้งสองรุ่นมีความหนาและความกว้างแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องการออกแบบ (เช่น การมิกซ์แอนด์แมทช์ไม้พื้น) และพื้นที่แต่ละไซต์งาน การนำไปใช้งานจึงควรมีการคำนวณเผื่อระดับความหนาของไม้พื้น รวมถึงการเตรียมระยะโครงสร้างตงที่เหมาะสม

* ไม้พื้นเอสซีจี เป็นไม้สำหรับงานตกแต่งพื้นเท่านั้น ไม่เหมาะจะนำไปใช้เป็นส่วนของโครงสร้างอาคาร โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามที่เอสซีจีกำหนดเท่านั้น 

ภาพ: พื้นไม้ เอสซีจี รุ่น X-Trusion

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้พื้นเอสซีจี และเทคโนโลยี X-Trusionขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ