View : 20215
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: ช่องระบายอากาศครัวต่อเติม

บ้านจัดสรร และทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่มักมีการต่อเติมครัวแบบครัวไทย และด้วยพื้นที่จำกัด จึงมักไม่สามารถทำช่องเปิดได้ตามกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นควันตลบอบอวลภายในห้องครัว SCG Experience จึงนำเสนอวิธีการทำช่องระบายอากาศสำหรับห้องครัวต่อเติม เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: ช่องระบายอากาศครัวต่อเติม

บ้านจัดสรร และทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่มักมีการต่อเติมครัวแบบครัวไทย และด้วยพื้นที่จำกัด จึงมักไม่สามารถทำช่องเปิดได้ตามกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นควันตลบอบอวลภายในห้องครัว SCG Experience จึงนำเสนอวิธีการทำช่องระบายอากาศสำหรับห้องครัวต่อเติม เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ