View : 19271
เรื่อง: SCG Experience

ต่อเติมโรงจอดรถ

แนวทางการต่อเติมโรงจอดรถด้วยแผ่นโปร่งแสงลอนกันสาด นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้สามารถกันฝนได้ ยังช่วยให้ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติอีกด้วย

       การต่อเติมโรงจอดรถโดยเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาแบบเบา เช่น หลังคาโปร่งแสงลอนกันสาด เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่นอกจากจะช่วยกันฝนแล้ว ยังช่วยกรองแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิธีการต่อเติมไม่ยากเลย

1. เตรียมการติดตั้งเสาโรงจอดรถ 
ยึดเพลทเหล็กด้วยสกรูเข้ากับพื้นคอนกรีต จากนั้นจึงเชื่อมรอยต่อของเสาเหล็กเข้ากับเพลทเหล็กที่ยึดกับพื้นคอนกรีต

2. ขึ้นโครงสร้างโรงจอดรถ
แนะนำให้ขึ้นโครงหลังคาที่แยกโครงสร้างออกจากตัวบ้านเดิม เพราะการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน โดยมีเสาเหล็กทั้ง 4 ต้นรองรับโครงหลังคาที่ประกอบไปด้วย  อเส จันทัน แป แต่หากจำเป็นต้องยึดโครงหลังคาเข้ากับบ้าน จุดที่เชื่อมต่อควรทำเผื่อไว้สำหรับการทรุดตัว เช่น จุดยึดจันทันที่ติดกับอาคารหรือที่ยึดบนปลายเสาต้องแกว่งตัวได้

3. ติดตั้งแปและแผ่นหลังคาโปร่งแสง
วางแปบนจันทันเหล็ก ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสงลอนกันสาดโดยยึดด้วยสกรูพร้อมแหวนยางรองเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

เพียงเท่านี้ เราก็จะมีโรงจอดรถที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดี
 
 
* การนำคำแนะนำเบื้องต้นนี้ไปใช้ ควรปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสม
 


 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpgเรื่อง: SCG Experience

ต่อเติมโรงจอดรถ

แนวทางการต่อเติมโรงจอดรถด้วยแผ่นโปร่งแสงลอนกันสาด นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้สามารถกันฝนได้ ยังช่วยให้ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติอีกด้วย

       การต่อเติมโรงจอดรถโดยเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาแบบเบา เช่น หลังคาโปร่งแสงลอนกันสาด เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่นอกจากจะช่วยกันฝนแล้ว ยังช่วยกรองแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิธีการต่อเติมไม่ยากเลย

1. เตรียมการติดตั้งเสาโรงจอดรถ 
ยึดเพลทเหล็กด้วยสกรูเข้ากับพื้นคอนกรีต จากนั้นจึงเชื่อมรอยต่อของเสาเหล็กเข้ากับเพลทเหล็กที่ยึดกับพื้นคอนกรีต

2. ขึ้นโครงสร้างโรงจอดรถ
แนะนำให้ขึ้นโครงหลังคาที่แยกโครงสร้างออกจากตัวบ้านเดิม เพราะการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน โดยมีเสาเหล็กทั้ง 4 ต้นรองรับโครงหลังคาที่ประกอบไปด้วย  อเส จันทัน แป แต่หากจำเป็นต้องยึดโครงหลังคาเข้ากับบ้าน จุดที่เชื่อมต่อควรทำเผื่อไว้สำหรับการทรุดตัว เช่น จุดยึดจันทันที่ติดกับอาคารหรือที่ยึดบนปลายเสาต้องแกว่งตัวได้

3. ติดตั้งแปและแผ่นหลังคาโปร่งแสง
วางแปบนจันทันเหล็ก ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสงลอนกันสาดโดยยึดด้วยสกรูพร้อมแหวนยางรองเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

เพียงเท่านี้ เราก็จะมีโรงจอดรถที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดี
 
 
* การนำคำแนะนำเบื้องต้นนี้ไปใช้ ควรปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสม
 
บทความที่แล้ว
ต่อเติมโรงจอดรถหน้าบ้าน
013-ต่อเติมโรงจอดรถหน้าบ้าน.jpg


บทความถัดไป
สนุกกับเรื่องบ้าน: ต่อเติมโรงจอดรถ
015-vdo-ต่อเติมโรงจอดรถ.jpg

 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ