View : 35431
เรื่อง: SCG Experience

​ต่อเติมข้างบ้านเพื่อทำห้องเก็บของ

การต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้าน ควรคำนึงเรื่องการติดตั้งพื้น รูปแบบของโครงสร้างหลังคา ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และโครงสร้างเดิมของบ้าน รวมถึงการทำผนังซึ่งควรมีช่องระบายอากาศให้ไม่อับทึบจนเกินไป

       บรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งานบริเวณพื้นที่นอกบ้าน เช่น อุปกรณ์ทำสวน สายยางสำหรับฉีดล้างและรดน้ำต้นไม้ นั้น ควรมีพื้นที่เก็บเป็นสัดเป็นส่วน ทั้งนี้หากจะนำเข้าไปเก็บในบ้านก็อาจไม่สะดวกในการหยิบใช้ และอาจทำให้ภายในบ้านสกปรกเลอะเทอะได้ง่าย ทางเลือกหนึ่งสำหรับบ้านที่มีพื้นที่บริเวณรอบบ้านเพียงพอ คือ ต่อเติมห้องเก็บของไว้ด้านข้างของตัวบ้านสำหรับเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบหลักในการต่อเติม คือ พื้น หลังคา และผนัง

       ก่อนจะต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้าน ควรคำนึงเรื่องพื้นเป็นอันดับแรก หากตำแหน่งดังกล่าวเป็นพื้นดินให้พิจารณาการเทพื้นคอนกรีตซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น Slab on Ground หรือหากต้องการชลอการทรุดตัวสามารถลงเสาเข็มสั้นแบบฐานเข็มกลุ่มหรือฐานเข็มแบบปูพรมตามความเหมาะสม เมื่อเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำโครงสร้างเสาอีกชุดสำหรับรองรับโครงหลังคาใหม่โดยไม่ฝากกับโครงสร้างบ้านเดิม เพื่อที่เวลาพื้นส่วนต่อเติมทรุดตัวจะได้ไม่ดึงรั้งโครงสร้างบ้านเดิมจนเสียหาย

ภาพ: กรณีเทพื้นใหม่ ควรทำโครงสร้างใหม่สำหรับรองรับหลังคาโดยเฉพาะ (ดังภาพบน) เพื่อป้องกันมิให้โครงสร้างส่วนต่อเติมซึ่งทรุดตัวเร็วกว่า ดึงรั้งโครงสร้างบ้านเดิมจนเสียหาย (ดังภาพล่าง)

ภาพ: การลงเสาเข็มสั้นเพื่อชลอการทรุดตัวของส่วนต่อเติม

กรณีตำแหน่งที่ต้องการต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้านนั้นเป็นพื้นคอนกรีตอยู่แล้ว ให้ลองพิจารณาเรื่อง       โครงสร้างที่รองรับพื้น  หากเป็นพื้น Slab on Ground โดยปราศจากเสาเข็ม หรือมีเพียงฐานเข็มปูพรมรองรับ ให้ทำโครงสร้างเสาแยกอีกชุดสำหรับรองรับโครงหลังคาส่วนต่อเติมเช่นเดียวกับกรณีเทพื้นใหม่  ในทางกลับกัน หากพื้นนั้นถ่ายน้ำหนักไปที่โครงสร้างชุดเดียวกับโครงสร้างบ้าน ก็อาจฝากโครงหลังคาส่วนต่อเติมใหม่เข้ากับโครงสร้างบ้านเดิมได้ สำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคาต่อเติมนั้น หากมีน้ำหนักเบา จะมีข้อดีคือช่วยลดภาระให้กับโครงสร้างส่วนต่อเติม เช่น  หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หลังคาไวนิล (PVC หรือ Poly Vinyl Chloride) หลังคา UPVC (Unplastizide Poly Vinyl Chloride)

       ทั้งนี้ ในการต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้าน ไม่ว่าจะใช้พื้นเดิมหรือเทพื้นใหม่ก็ตาม หากต้องการต่อเติมหลังคายื่นจากตัวบ้านไม่เกิน 2 เมตร อาจใช้วิธีที่ง่ายขึ้น คือ ติดตั้งหลังคากันสาดเข้ากับโครงสร้างบนผนังบ้านเดิม โดยเจ้าของบ้านสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างหลังคากันสาดขึ้นมา หรือหาซื้อหลังคากันสาดสำเร็จรูปมาติดตั้ง

ภาพ: การสร้างหลังคากันสาดติดกับผนังบ้านเดิม

ภาพ: การทำผนังห้องเก็บของส่วนต่อเติมโดยให้ส่วนบนโปร่งและส่วนล่างทึบ

       ในส่วนของการต่อเติมผนังห้องเก็บของ หากเลือกใช้วัสดุน้ำหนักเบาก็จะช่วยลดภาระโครงสร้างได้ อาจทำเป็นผนังโปร่งโดยตีระแนงไม้ ระแนงไม้เทียม  อีกทางเลือกหนึ่งคือทำผนังทึบโดยก่ออิฐมวลเบา หรือทำผนังโครงเบากรุวัสดุแผ่นอย่างแผ่นไม้อัด  แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นไม้อัดซีเมนต์ โดยให้มีช่องเปิดสำหรับระบายอากาศที่เพียงพอ

022-ต่อเติมหลังบ้านเพื่อทำลานซักล้าง.jpg

 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpg

เรื่อง: SCG Experience

​ต่อเติมข้างบ้านเพื่อทำห้องเก็บของ

การต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้าน ควรคำนึงเรื่องการติดตั้งพื้น รูปแบบของโครงสร้างหลังคา ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และโครงสร้างเดิมของบ้าน รวมถึงการทำผนังซึ่งควรมีช่องระบายอากาศให้ไม่อับทึบจนเกินไป

       บรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งานบริเวณพื้นที่นอกบ้าน เช่น อุปกรณ์ทำสวน สายยางสำหรับฉีดล้างและรดน้ำต้นไม้ นั้น ควรมีพื้นที่เก็บเป็นสัดเป็นส่วน ทั้งนี้หากจะนำเข้าไปเก็บในบ้านก็อาจไม่สะดวกในการหยิบใช้ และอาจทำให้ภายในบ้านสกปรกเลอะเทอะได้ง่าย ทางเลือกหนึ่งสำหรับบ้านที่มีพื้นที่บริเวณรอบบ้านเพียงพอ คือ ต่อเติมห้องเก็บของไว้ด้านข้างของตัวบ้านสำหรับเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบหลักในการต่อเติม คือ พื้น หลังคา และผนัง

       ก่อนจะต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้าน ควรคำนึงเรื่องพื้นเป็นอันดับแรก หากตำแหน่งดังกล่าวเป็นพื้นดินให้พิจารณาการเทพื้นคอนกรีตซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น Slab on Ground หรือหากต้องการชลอการทรุดตัวสามารถลงเสาเข็มสั้นแบบฐานเข็มกลุ่มหรือฐานเข็มแบบปูพรมตามความเหมาะสม เมื่อเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำโครงสร้างเสาอีกชุดสำหรับรองรับโครงหลังคาใหม่โดยไม่ฝากกับโครงสร้างบ้านเดิม เพื่อที่เวลาพื้นส่วนต่อเติมทรุดตัวจะได้ไม่ดึงรั้งโครงสร้างบ้านเดิมจนเสียหาย

ภาพ: กรณีเทพื้นใหม่ ควรทำโครงสร้างใหม่สำหรับรองรับหลังคาโดยเฉพาะ (ดังภาพบน) เพื่อป้องกันมิให้โครงสร้างส่วนต่อเติมซึ่งทรุดตัวเร็วกว่า ดึงรั้งโครงสร้างบ้านเดิมจนเสียหาย (ดังภาพล่าง)

ภาพ: การลงเสาเข็มสั้นเพื่อชลอการทรุดตัวของส่วนต่อเติม

กรณีตำแหน่งที่ต้องการต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้านนั้นเป็นพื้นคอนกรีตอยู่แล้ว ให้ลองพิจารณาเรื่อง       โครงสร้างที่รองรับพื้น  หากเป็นพื้น Slab on Ground โดยปราศจากเสาเข็ม หรือมีเพียงฐานเข็มปูพรมรองรับ ให้ทำโครงสร้างเสาแยกอีกชุดสำหรับรองรับโครงหลังคาส่วนต่อเติมเช่นเดียวกับกรณีเทพื้นใหม่  ในทางกลับกัน หากพื้นนั้นถ่ายน้ำหนักไปที่โครงสร้างชุดเดียวกับโครงสร้างบ้าน ก็อาจฝากโครงหลังคาส่วนต่อเติมใหม่เข้ากับโครงสร้างบ้านเดิมได้ สำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคาต่อเติมนั้น หากมีน้ำหนักเบา จะมีข้อดีคือช่วยลดภาระให้กับโครงสร้างส่วนต่อเติม เช่น  หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หลังคาไวนิล (PVC หรือ Poly Vinyl Chloride) หลังคา UPVC (Unplastizide Poly Vinyl Chloride)

       ทั้งนี้ ในการต่อเติมห้องเก็บของข้างบ้าน ไม่ว่าจะใช้พื้นเดิมหรือเทพื้นใหม่ก็ตาม หากต้องการต่อเติมหลังคายื่นจากตัวบ้านไม่เกิน 2 เมตร อาจใช้วิธีที่ง่ายขึ้น คือ ติดตั้งหลังคากันสาดเข้ากับโครงสร้างบนผนังบ้านเดิม โดยเจ้าของบ้านสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างหลังคากันสาดขึ้นมา หรือหาซื้อหลังคากันสาดสำเร็จรูปมาติดตั้ง

ภาพ: การสร้างหลังคากันสาดติดกับผนังบ้านเดิม

ภาพ: การทำผนังห้องเก็บของส่วนต่อเติมโดยให้ส่วนบนโปร่งและส่วนล่างทึบ

       ในส่วนของการต่อเติมผนังห้องเก็บของ หากเลือกใช้วัสดุน้ำหนักเบาก็จะช่วยลดภาระโครงสร้างได้ อาจทำเป็นผนังโปร่งโดยตีระแนงไม้ ระแนงไม้เทียม  อีกทางเลือกหนึ่งคือทำผนังทึบโดยก่ออิฐมวลเบา หรือทำผนังโครงเบากรุวัสดุแผ่นอย่างแผ่นไม้อัด  แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นไม้อัดซีเมนต์ โดยให้มีช่องเปิดสำหรับระบายอากาศที่เพียงพอบทความที่แล้ว
เปลี่ยนที่ว่างข้างบ้าน เป็นมุมพักผ่อนสไตล์ Natural Modern
ด้วยไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ท
020-เปลี่ยนที่ว่างข้างบ้าน-เป็นมุมพักผ่อนสไตล์-Natural-Modern-ด้วยไม้พื้น-เอสซีจี-รุ่นสมาร์ท.jpg

 

บทความถัดไป
ต่อเติมหลังบ้านเพื่อทำลานซักล้าง
022-ต่อเติมหลังบ้านเพื่อทำลานซักล้าง.jpg

 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้าน
001-หลากหลายไอเดียปรับปรุงบ้านTemplateS.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ