View : 24175
เรื่อง: SCG Experience

ทำไมพื้นห้องน้ำบางที่จึงสูงกว่าระดับพื้นทั่วไป

พื้นห้องน้ำโดยทั่วไปมักถูกลดระดับให้ต่ำกว่าระดับพื้นห้องเสมอ แต่ก็มีห้องน้ำบางแห่งที่ถูกยกให้สูงกว่าพื้นภายนอก

       ระดับพื้นบ้านโดยทั่วไปจะมีระดับที่เสมอกันทั้งชั้น ยกเว้นพื้นห้องน้ำที่มักลดระดับไว้ต่ำกว่าระดับพื้นห้องอื่นๆ ประมาณ 5-10 ซม. ไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องน้ำที่ชั้นบนหรือชั้นล่าง เพราะต้องป้องกันน้ำไม่ให้ไหลไปยังพื้นที่หรือห้องที่ติดกัน โดยโครงสร้างพื้นห้องทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ในขณะที่ห้องน้ำเป็นพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจะทำให้ระดับพื้นห้องน้ำต่ำกว่าพื้นที่ทั่วไปประมาณ 10 ซม. พอดี

       อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถพบห้องน้ำบางแห่งที่มีระดับสูงกว่าพื้นห้องอื่นๆ ได้เช่นกัน อย่างในกรณีที่มีการต่อเติมสร้างห้องน้ำที่พื้นชั้นล่างซึ่งเจาะพื้นเพื่อวางท่อระบบต่างๆ ได้ยาก หรือพื้นชั้นบนที่เดิมเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปซึ่งไม่ควรเจาะพื้น เพราะอาจสูญเสียความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมบนพื้นในลักษณะที่กล่าวมา มักจะใช้วิธียกระดับพื้นเพื่อวางท่อระบบดังกล่าวใต้พื้นที่ยกขึ้น จึงทำให้ระดับพื้นห้องน้ำสูงกว่าพื้นทั่วไปนั่นเอง 

ภาพ: ลักษณะการเดินระบบท่อน้ำดีที่ผนัง และท่อน้ำเสียใต้พื้นคอนกรีตหล่อในที่

       การยกพื้นมักทำด้วยการวางตงเหล็กแล้วติดตั้งแผ่นพื้นประเภทซีเมนต์บอร์ด หรือเทพื้นคอนกรีตให้สูงขึ้นสำหรับพื้นชั้นล่างในกรณีที่พื้นเดิมสามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเพิ่มได้ ซึ่งควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างด้วย โดยวางงานระบบท่อต่างๆ ข้างใต้พื้น หรือเดินในผนังบางส่วนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการแยกพื้นที่แห้ง/เปียก การเลือกใช้ระบบท่อน้ำทิ้งของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ และการทำระบบกันซึมที่ถูกต้อง

ภาพ: วิธีการยกระดับพื้นห้องน้ำบนพื้นสำเร็จรูป หรือพื้นที่ไม่สามารถเจาะพื้นได้

ภาพ: ท่อน้ำเสียจากสุขภัณฑ์แบบออกผนังและลงพื้น

       ตัวอย่างอาคารสำนักงานใหม่ที่ต่อเติมใน Warehouse ของ SCG Experience เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงสร้างพื้นเดิมของ Warehouse ถูกออกแบบให้รับน้ำหนักต่อ ตร.ม. ได้มากถึง 7 ตัน การสร้างอาคารใหม่จึงสามารถสร้างบนพื้น Warehouse ได้เลย โดยใช้โครงสร้างเหล็ก

ภาพ: งานโครงสร้างเหล็กภายในออฟฟิศชั้นล่าง

       เพียงแต่การทำห้องน้ำบนพื้น Warehouse นี้จำเป็นต้องยกระดับพื้นขึ้นเพื่อเดินท่องานระบบ โดยทำการทาน้ำยากันซึมที่พื้นเดิมเสียก่อน วัดระดับ และวางท่อตามแนวที่กำหนด จากนั้นจึงเสริมเหล็กและเทคอนกรีตทับแนวท่อ ปรับระดับด้วยปูนมอร์ตาร์ และปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ตามปกติ ทั้งนี้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้เป็นระบบเดินท่อออกผนัง และต่อไปยังถังบำบัดภายนอกอาคาร โดยสุดท้ายแล้วพื้นห้องน้ำชั้นล่างนั้น มีระดับสูงกว่าพื้นเดิมประมาณ 15 ซม.

ภาพ: การเตรียมท่อน้ำเสียออกผนังก่อนติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ห้องน้ำชั้นล่าง 

ภาพ: ภายในห้องน้ำชั้นล่างเมื่อเสร็จสมบูรณ์

       สำหรับเจ้าของบ้านที่คิดอยากต่อเติมห้องน้ำบนพื้นเดิมเพิ่มไม่ว่าจะเป็นที่ชั้นบนหรือชั้นล่าง ควรพิจารณาความเป็นไปได้และผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของพื้นที่ใช้สอย โครงสร้าง และงานระบบที่เกี่ยวข้องทั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา นอกเหนือจากระดับพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อการใช้งานด้วย
 

เรื่อง: SCG Experience

ทำไมพื้นห้องน้ำบางที่จึงสูงกว่าระดับพื้นทั่วไป

พื้นห้องน้ำโดยทั่วไปมักถูกลดระดับให้ต่ำกว่าระดับพื้นห้องเสมอ แต่ก็มีห้องน้ำบางแห่งที่ถูกยกให้สูงกว่าพื้นภายนอก

       ระดับพื้นบ้านโดยทั่วไปจะมีระดับที่เสมอกันทั้งชั้น ยกเว้นพื้นห้องน้ำที่มักลดระดับไว้ต่ำกว่าระดับพื้นห้องอื่นๆ ประมาณ 5-10 ซม. ไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องน้ำที่ชั้นบนหรือชั้นล่าง เพราะต้องป้องกันน้ำไม่ให้ไหลไปยังพื้นที่หรือห้องที่ติดกัน โดยโครงสร้างพื้นห้องทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ในขณะที่ห้องน้ำเป็นพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจะทำให้ระดับพื้นห้องน้ำต่ำกว่าพื้นที่ทั่วไปประมาณ 10 ซม. พอดี

       อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถพบห้องน้ำบางแห่งที่มีระดับสูงกว่าพื้นห้องอื่นๆ ได้เช่นกัน อย่างในกรณีที่มีการต่อเติมสร้างห้องน้ำที่พื้นชั้นล่างซึ่งเจาะพื้นเพื่อวางท่อระบบต่างๆ ได้ยาก หรือพื้นชั้นบนที่เดิมเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปซึ่งไม่ควรเจาะพื้น เพราะอาจสูญเสียความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมบนพื้นในลักษณะที่กล่าวมา มักจะใช้วิธียกระดับพื้นเพื่อวางท่อระบบดังกล่าวใต้พื้นที่ยกขึ้น จึงทำให้ระดับพื้นห้องน้ำสูงกว่าพื้นทั่วไปนั่นเอง 

ภาพ: ลักษณะการเดินระบบท่อน้ำดีที่ผนัง และท่อน้ำเสียใต้พื้นคอนกรีตหล่อในที่

       การยกพื้นมักทำด้วยการวางตงเหล็กแล้วติดตั้งแผ่นพื้นประเภทซีเมนต์บอร์ด หรือเทพื้นคอนกรีตให้สูงขึ้นสำหรับพื้นชั้นล่างในกรณีที่พื้นเดิมสามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเพิ่มได้ ซึ่งควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างด้วย โดยวางงานระบบท่อต่างๆ ข้างใต้พื้น หรือเดินในผนังบางส่วนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการแยกพื้นที่แห้ง/เปียก การเลือกใช้ระบบท่อน้ำทิ้งของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ และการทำระบบกันซึมที่ถูกต้อง

ภาพ: วิธีการยกระดับพื้นห้องน้ำบนพื้นสำเร็จรูป หรือพื้นที่ไม่สามารถเจาะพื้นได้

ภาพ: ท่อน้ำเสียจากสุขภัณฑ์แบบออกผนังและลงพื้น

       ตัวอย่างอาคารสำนักงานใหม่ที่ต่อเติมใน Warehouse ของ SCG Experience เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงสร้างพื้นเดิมของ Warehouse ถูกออกแบบให้รับน้ำหนักต่อ ตร.ม. ได้มากถึง 7 ตัน การสร้างอาคารใหม่จึงสามารถสร้างบนพื้น Warehouse ได้เลย โดยใช้โครงสร้างเหล็ก

ภาพ: งานโครงสร้างเหล็กภายในออฟฟิศชั้นล่าง

       เพียงแต่การทำห้องน้ำบนพื้น Warehouse นี้จำเป็นต้องยกระดับพื้นขึ้นเพื่อเดินท่องานระบบ โดยทำการทาน้ำยากันซึมที่พื้นเดิมเสียก่อน วัดระดับ และวางท่อตามแนวที่กำหนด จากนั้นจึงเสริมเหล็กและเทคอนกรีตทับแนวท่อ ปรับระดับด้วยปูนมอร์ตาร์ และปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ตามปกติ ทั้งนี้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้เป็นระบบเดินท่อออกผนัง และต่อไปยังถังบำบัดภายนอกอาคาร โดยสุดท้ายแล้วพื้นห้องน้ำชั้นล่างนั้น มีระดับสูงกว่าพื้นเดิมประมาณ 15 ซม.

ภาพ: การเตรียมท่อน้ำเสียออกผนังก่อนติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ห้องน้ำชั้นล่าง 

ภาพ: ภายในห้องน้ำชั้นล่างเมื่อเสร็จสมบูรณ์

       สำหรับเจ้าของบ้านที่คิดอยากต่อเติมห้องน้ำบนพื้นเดิมเพิ่มไม่ว่าจะเป็นที่ชั้นบนหรือชั้นล่าง ควรพิจารณาความเป็นไปได้และผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของพื้นที่ใช้สอย โครงสร้าง และงานระบบที่เกี่ยวข้องทั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา นอกเหนือจากระดับพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อการใช้งานด้วย
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ