เอสซีจี เดคคอร์ ขอเชิญนักออกแบบระเบิดไอเดียสร้างสรรค์
กับโครงการประกวดแบบ “INTELLIGENT SKIN”

        ด้วยวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เชิญชวนสถาปนิกมาร่วมกันสร้างสรรค์ปรับปรุงงานดีไซน์
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ภายใต้ธีม “Reimagine the façade design for tomorrow”  
โดยเลือกออกแบบจาก 4 หัวข้อ 
•    Hotel 
•    Co-Working Space
•    Café
•    House / Residential

ร่วมส่งผลงาน เริ่ม 15 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564
​​​​​​​
ส่งผลงานโดยสแกนผ่านทาง QR CODE หรือ www.scgbuildingmaterials.com

ชิงรางวัล : (รายภาค)

รางวัลชนะเลิศ                           รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 

พิเศษ!!! ในงานเชิญรับฟังงานเสวนาภายใต้ Concept “Intelligent Skin” โดยสถาปนิกจาก 4 Studio ชั้นนำในประเทศไทย ร่วมถึง studio ชั้นนำอื่นๆ อีกหลายท่านที่มาร่วมงาน opening party ในวันงาน exhibition

รายละเอียดการส่งผลงาน :  
•    กรอกข้อมูลผู้ส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/3g7W4KA พร้อมแนบไฟล์ หรือ สแกน QR CODE
•    ระยะเวลาส่งผลงาน 15 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564 
•   ประกาศผู้เข้ารอบสุดท้ายวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ทาง FB สถาปนิก สเปซ และผู้เข้ารอบจะได้รับแจ้งผ่านทางโทรศัพท์
•    จำนวน 3 รางวัล รายภาค รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
•    Exhibition Day : จัดแสดงผลงาน Concept board สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ตัวแทนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ร่วมกับ art4d และสถาปนิก 4 studio ชื่อดัง จาก Super Machine Studio, Party/Space/Design, Imaginary Object และ Onion ที่จะมาร่วมโชว์ Concept Board และ Model

เกณฑ์การตัดสิน :
•    ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม (สัดส่วนคะแนน 50%)
•    การเลือกใช้วัสดุตามโจทย์ อย่างถูกต้องตามคุณสมบัติ (สัดส่วนคะแนน 40%)
•    มีรายละเอียดมากพอก่อสร้างได้จริง (สัดส่วนคะแนน 10%)

เงื่อนไขในการประกวด : 
• ทุก Building type ที่กำหนดในโจทย์ จะต้องมีการออกแบบ Facade อยู่ในแบบ และอธิบายความสำคัญของ Facade ต่อการออกแบบพื้นที่ (The impact of facade)
• สามารถออกแบบได้ทั้ง Exterior & Interior façade โดยใช้สินค้า SCG D'COR Façade อย่างน้อย 1 สินค้าในงานออกแบบ อาทิ ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ KMEW, ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น โมดิน่า, ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น วูด-ดี, ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น สมาร์ทบอร์ด เอชดี ฉลุลาย, ผนังและระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติค, ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ไลน์, วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ซี-ชาแนล/ซี-ชาแนล พลัส, วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น บัวผนัง และอาจใช้สินค้าอื่นๆ ร่วมได้ อาทิ รั้วตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น เฟนซ์, พื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ที-คลิป, พื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น เซฟเวอร์, บังตาตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น เซรีน
• ผลงานต้องไม่เคยมีการประกวด หรือถูกสร้างที่ใดมาก่อน
• จะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด ห้ามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
• ลิขสิทธิ์ของผลงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวด เอสซีจีขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ทุกรูปแบบ รวมถึงนำชิ้นงานไปก่อสร้างจัดแสดงโชว์ได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของผลงาน
• ส่งผลงานในรูปแบบ plate ขนาด A2 ระบุรายละเอียดดังนี้ 1) Design concept 2) รูปด้าน, รูปตัด, Floor Plan 3) Materials specification 4) ภาพ Perspective (บันทึกเป็นไฟล์ JPEG แยกออกมาเพิ่มจากใน plate)
• ผู้ที่ได้รับรางวัล เอสซีจี เดคคอร์ ขอไฟล์ SketchUp หรือไฟล์ออกแบบอื่นๆ เพื่อนำไปถอดปริมาณและราคาก่อสร้างเป็นลำดับถัดไป
• การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด874   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew