“เอสซีจี” ร่วมยกระดับคุณภาพอากาศในโรงเรียน
ส่งมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion”
เพื่อสร้างอากาศที่สะอาด ปลอดภัย แก่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก        นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business บริษัทเอสซีจี ส่งมอบ “ระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion” ให้แก่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมี บาทหลวงเกรียงศักดิ์  ชัยพรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งระบบ “SCG Bi-ion” สามารถกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้สูงสุดถึง 99%* รวมถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ทั้งยังปลอดภัยต่อคนและสิ่งมีชีวิตในขณะเปิดระบบใช้งาน  โดยปัจจุบันได้ติดตั้งในห้องเรียนในทุกอาคารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ปีที่ 6  เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม หลังการเปิดโรงเรียนในรูปแบบปกติของนักเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

        นายวชิระชัย คูนำวัฒนา กล่าวว่า

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเรียนออนไลน์ ถือเป็นเรื่องยากลำบากมากกับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ถ้าสามารถกลับมาเรียนในห้องเรียนได้อย่างปกติ ได้กลับมาพบปะกับเพื่อน ๆ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ  ก็จะสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การทำให้โรงเรียนสามารถเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย เป็นเป้าประสงค์สำคัญของทุกคน โดยระบบ “SCG Bi-ion” เป็นอีกเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์นี้ได้ ด้วยหลักการปล่อยประจุไอออนบวก, ลบ ที่ปลอดภัยต่อคนและสิ่งมีชีวิต แต่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอากาศ จะมีส่วนช่วยให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดเทอมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ”

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อสร้างอากาศให้สะอาดปลอดภัยในสถานศึกษา คลิก
โทร. 061-914-4263, 085-446-54452847   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew