งานสัมมนา “BEYOND ARCH WEBINAR#2” การปรับทัศน์ของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ในวิถีใหม่ ซึ่งทางเอสซีจีได้รับเชิญจากทางผู้จัดงานสถาปนิก’ 64 ให้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “New Normal ในมุมมองของผู้ผลิตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

        คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้เผยมุมมองต่อวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไว้ว่า

"หัวใจสำคัญของวิกฤตโควิด-19 ไม่ใช่แค่เกิด New Normal ของสังคมแต่เป็นการสร้าง Next Normal for Living ในเวลาเดียวกัน อาคาร ต้องทำให้คนภายในอาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"        เอสซีจี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดของคนเมืองที่ใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ภายในอาคาร จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน SCG Building & Living Care Consulting ซึ่งให้บริการคำปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร ไปสู่การออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

        สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบอาคาร สำหรับNext Normal Livingสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 

         นอกจากนี้ภายในงานยังพบกับมุมมองของกูรูจากวงการอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม ที่พร้อมมาเผยกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤต และความท้าทายกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

        สำหรับผู้ที่พลาดรับฟังสด สามารถรับฟัง งานสัมมนา “BEYOND ARCH WEBINAR#2” ย้อนหลังได้ที่นี่  คลิก4108   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew