SCG คว้ารางวัลองค์กรทำดีเพื่อสังคม “Golden Heart Award 2565” 
ย้ำจุดยืนพัฒนานวัตกรรม ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิดต่อเนื่อง

        โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business, เอสซีจี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล GOLDEN HEART AWARD  รางวัลสำหรับองค์กรทำดีต่อเนื่องช่วยสังคมฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 โดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ HEC ในปี 2565 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย SCG ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจร่วมคิดค้นและสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตสำคัญของประเทศ ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจและดูแลรักษาโรคโควิด-19 เช่น แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและห้องแยกป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่จากกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์   การออบแบบและพัฒนาเตียงกระดาษสำหรับโรงพยาบาลสนาม,ถุงซักผ้าละลายน้ำของกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง และกลุ่มธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก็ได้มีการคิดค้นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่อยอดคอนเซปท์ Modular Unit กับนวัตกรรมด้านต่าง ๆ  เช่น ห้องไอซียู ห้อง X-Ray ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รถวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น และอีกหลาย ๆ โซลูชั่น  โดยมีมูลค่ารวมทุกโครงการประมาณ  470 ล้านบาท นอกจากนี้ SCG ยังใช้พื้นที่ภายในSCG Campus เปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการประชาชนทั่วไปรวมแล้วกว่า 250,000 คน

        คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา ตัวแทนจาก SCG กล่าวว่า

        “SCG มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นโอกาสที่เราจะใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่างเช่น ห้องระบบความดันบวก-ลบสำหรับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิดที่ได้พัฒนา ผลิต และกระจายไปยังหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ และในยามที่มีความขาดแคลนห้องไอซียู ก็ได้พัฒนาห้องโมดูลาร์ไอซียูขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตในช่วงที่มีการระบาดและมีจำนวนผู้ป่วยวิกฤติเป็นจำนวนมาก เป็นต้น  ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ สามารถสร้างในเวลาที่รวดเร็วทันการณ์ และยังมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่”

        โดยคุณวชิระชัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 

        “ที่ผ่านมามีนวัตกรรมหลายอย่างที่ใช้แก้ปัญหาช่วงที่เรายังเผชิญกับโรคโควิด-19  ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปให้ได้ เช่น การใช้ระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion ที่สามารถกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ รวมถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนา ในอาคารและสถานประกอบการหลาย ๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล, สถานศึกษา รวมถึงอาคารสำนักงานต่าง ๆ    ซึ่งใน SCG Campus สำนักงานใหญ่บางซื่อได้ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในทุกอาคารสำนักงานเพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะ โดย SCG มีความเชื่อมั่นว่าระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion จะสามารถแก้ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค และใช้เป็นระบบมาตรฐานเพื่อสุขอนามัยสำหรับทุกอาคารในอนาคตได้”

        รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศในอาคารให้สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น คลิก https://www.scgbuildingmaterials.com/th/all-activity/campaign/hygiene-friend-get-friend สอบถามเพิ่มเติม โทร  061-914-4263, 085-446-54452608   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew