SCG มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานเพื่ออากาศในออฟฟิศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งกว่า
 ติดตั้งระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion” ทุกอาคารใน SCG Campus

        การดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไข “Live with Covid-19” ทำให้หลาย ๆ หน่วยงาน ต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์ เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงาน SCG เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญตามแนวทางของ ESG ที่ใส่ใจใน 3 มิติหลักของสังคมทั้งในด้านหลักธรรมาภิบาล  ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสังคม  ที่เน้นความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 

        คุณยุทธนา เจียมตระการ (ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี)  ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า

        “สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมีประเด็นที่พนักงานยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในการกลับเข้ามาทำงานภายในออฟฟิศ เราจึงต้องสร้างมาตรฐานในการดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน  ซึ่งในทุกๆ อาคารของสำนักงาน SCG บางซื่อ  ได้ติดตั้งระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion”  เพื่อสร้างให้อากาศภายในอาคารสะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น   โดยระบบSCG Bi ion สามารถกำจัดเชื้อโรคโดยการปล่อยประจุไอออนบวก  ลบ  ที่ปลอดภัยต่อคนและสิ่งมีชีวิต จึงเปิดระบบใช้งานได้ตลอดเวลา ผ่านการรับรองจากทั้งอเมริกาและยุโรป และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยในช่วงปี2021  ที่ SCG เปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนั้น มีประชาชนกว่า 200,000 คน เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของอาคาร SCG  และไม่มีเคสการติดเชื้อเกิดขึ้น  จึงสามารถยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion”  ทาง SCG มั่นใจว่าระบบ “SCG Bi-ion” เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นทางด้านสังคมในยุคนี้ และมีส่วนช่วยทำให้ขวัญกำลังใจพนักงานในการกลับมาทำงานที่ออฟฟิศดีขึ้น”

        สนใจรายละเอียดระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ  เพื่อช่วยสร้างมาตรฐานอากาศในอาคารให้สะอาดและปลอดภัย คลิก https://www.scgbuildingmaterials.com/th/all-activity/campaign/hygiene-friend-get-friend หรือโทร  061-914-4263, 085-446-5445

*หมายเหตุ
        • ปริมาณเชื้อไวรัสที่ลดลงจากการทดสอบในห้องสภาวะควบคุม อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้น เป็นต้น โดยผลการวิจัยพบว่า สามารถลด MS2 Bacteriophage ซึ่งเป็น Surrogate ของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ในอากาศได้ 90-99% และ บนพื้นผิว 80% ภายใน10 นาที เมื่อเทียบกับก่อนการเปิดใช้ระบบ SCG Bi-ion  โดยแลปวิจัยทางด้าน Biological Defence ของสถาบัน INTA หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสเปน เมื่อเดือน พ.ค. 2020
        • SCG Bi-ion เป็นระบบที่มีคุณสมบัติช่วยลดโอกาสในการติดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นทางผู้ใช้งานจึงควรปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด3423   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew