บริการมุงหลังคา กับเอสซีจี เฉพาะพี่น้องชาวใต้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.ย. 66 – 30 ก.ย. 66

1.สำหรับลูกค้างานบ้านเดี่ยวสร้างเองที่ซื้อกระเบื้องพร้อมบริการติดตั้งหลังคา SCG ROOF INSTALLATION PACKAGE จะได้รับลดสูงสุด 100,000 บาท เมื่อใช้บริการ Roof Installation (Top Hat, Complete Roof, Value Roof , บริการมุงหลังคาพร้อมสินค้า และ Truss Service ) เมื่อมียอดท้ายบิลก่อนหักส่วนลดตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป 
2.กลุ่ม Total Package ลด 5%, กลุ่ม Standard Package ลด 5% และพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อหลังคาเซรามิกเอสซีจี รุ่น Excella ลด 10%
3.โปรโมชั่นนี้ จำกัด 1 สิทธิ์โปรโมชั่น ต่อบ้าน 1 หลังเท่านั้น 
4.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของหลังคา หรือ บริการติดตั้งหลังคา SCG ROOF INSTALLATION ที่บริษัทฯ ออกในงานอื่นๆ หรือในช่วงเวลาอื่นใดได้
5.เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ SCG EXPERIENCE , SCG Home บุญถาวร, Housing Expert by SCG และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการเท่านั้น 
6.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น/ แลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสด
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า1092   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew