ช่างใช้  ช่างคุ้ม

สิทธิประโยชน์  
เฉพาะ  สมาชิกไลน์ซูเปอร์ช่าง เท่านั้น  
ต้องแอดไลน์  และสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66

ลดสูงสุด 100,000 บาท*

 เมื่อซื้อกระเบื้อง พร้อมบริการติดตั้งหลังคา มูลค่า 200,000 บาทขึ้นไป
-  ลูกค้า Excella ทุก Package ลด 7%
-  ลูกค้ากระเบื้องอื่นๆ  Total Package  ลด 5% , Standard Package ลด3%

แอดไลน์ เป็นสมาชิกซูเปอร์ช่าง ลดเพิ่ม 5,000 บาท*

จำกัด 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อครั้งแรกเท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชัน
•    โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของบริการติดตั้งหลังคา SCG ROOF INSTALLATION ที่บริษัทฯ ออกในงานอื่นๆ หรือในช่วงเวลาอื่นใดได้
•    เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ SCG EXPERIENCE , SCG Home บุญถาวร, Housing Expert by SCG และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการเท่านั้น 
•    โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น/ แลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสด
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า9227   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew