✨โปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการมุงหลังคาใหม่ SCG Roof Installation พร้อมกับการติดตั้ง Active AIRflow System รับส่วนลดค่ามุงหลังคาทุกแพ็คเกจ สูงสุด 15,000 บาท


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เมื่อติดตั้ง Active AIRflow System พร้อมกับการใช้บริการเหมามุงหลังคา SCG Roof Installation จะได้รับส่วนลดท้ายบิลสูงสุด 15,000 บาท
  • ค่าติดตั้งกระเบื้องและอุปกรณ์หลังคาทุกๆ 100,000 บาท รับส่วนลด 5,000 บาท ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • พื้นที่หลังคา 120 ตรม.ขึ้นไป
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริการเหมามุงหลังคากำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ย. 65 – 30 ก.ย. 65
747   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew