โปร 11.11! เนรมิตพื้นสวย สไตล์เนเชอรัล
กับพื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ที-คลิป สีเนเชอรัลบีช ขนาดใดก็ได้
ซื้อทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรโลตัส 500 บาท พร้อม กระเป๋า SCG D’COR Limited Edition*

เงื่อนไขโปรโมชัน
•    ซื้อ พื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ที-คลิป สีเนเชอรัล บีช ขนาดใดก็ได้ ทุกๆ 10,000 บาท 
(ไม้พื้น 15 แผ่นขึ้นไป)  รับบัตรโลตัส 500 บาท และรับกระเป๋าผ้า SCG D’COR Limited Edition 
1 ใบต่อ 1 ท่าน
•    โปรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 
•    โปรโมชันนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้
•    โปรโมชันนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น/แลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
•    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อ 9 ร้านค้าที่ร่วมรายการโปรโมชัน 11.11
บจก. สมาร์ท โฮมโปรดักส์              02-42259958
บจก. สงวนพงษ์วัสดุก่อสร้าง         02-3281012
บจก. พรวัฒนา พี.นุกูร                   02-9330730 
บจก. บุญชัยค้าวัตถุก่อสร้าง          02-5109148
บจก. ประทีปทอง โฮมมาร์ท            055-771370
บจก. น้ำพองพัฒน์                           043-373279
บจก. นพเก้าโฮมมาร์ท                     044-511782
บจก. คู่ย่งฮวด สุรินทร์                     044-558555
บจก. ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท                   044-0754701147   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew