โปร เปิด เมือง กับหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA มอบส่วนลดท้ายบิลมูลค่า 15,999 บาท
เมื่อซื้อหลังคา Excella 1,500 แผ่นขึ้นไป พร้อม Drytech SCG รุ่น Premium 10 ชุดขึ้นไป

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 - 31 ธ.ค.2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

        1.สำหรับลูกค้าที่ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Excella Classic/ Grace/ Modern รุ่นใดก็ได้ ณ ราคาขาย 86 หรือ 91 บาท/แผ่น (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าขนส่ง) ครบ 1,500 แผ่นขึ้นไปพร้อม SCG Drytech System รุ่น Premium ตามประมาณการใช้งานจริง ไม่น้อยกว่า 10 ชุดขึ้นไป มอบส่วนลดท้ายบิล 15,999 บาท 
        2.โปรโมชั่นนี้ จำกัด 1 สิทธิ์โปรโมชั่น ต่อบ้าน 1 หลังเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าลูกค้าแตกบิล หรือ ทยอยซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Excella หลายคราว บริษัทฯ ขอจำกัดสิทธิ์ลูกค้าในการใช้โปรโมชั่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
        3.โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Excella ผ่านร้าน SCG HOME SOLUTION , SCG Roofing Center และ SCG HOME บุญถาวร ทุกสาขา , SCG Experience และ  ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการเท่านั้น
        4.โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับโปรโมชั่น EXCELLA ที่บริษัทฯ ออกในงานอื่นๆ หรือในช่วงเวลาอื่นใดได้ ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
        5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า15096   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew