บริการมุงหลังคา กับเอสซีจีเอสซีจี

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ย. 65 – 30 พ.ย. 65

1.สำหรับลูกค้างานบ้านเดี่ยวสร้างเองที่ซื้อกระเบื้องพร้อมบริการติดตั้งหลังคา SCG ROOF INSTALLATION PACKAGE จะได้รับส่วนลดท้ายบิล 5% เมื่อใช้บริการ Roof Installation (Top Hat , Complete , Value , บริการมุงหลังคาพร้อมสินค้า และ Truss Service ) เมื่อมียอดท้ายบิลก่อนหักส่วนลดตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป 
2.สำหรับลูกค้าที่ชำระมัดจำ 30,000 บาทในช่วงงานบ้านและสวน ได้รับส่วนลดท้ายบิล On Top 5,000 บาท 
3.ระยะเวลาโปรโมชั่น 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 และติดตั้งภายใน 20 ธันวาคม 2565 เท่านั้น 
4.โปรโมชั่นนี้ จำกัด 1 สิทธิ์โปรโมชั่น ต่อบ้าน 1 หลังเท่านั้น 
5.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของหลังคา หรือ บริการติดตั้งหลังคา SCG ROOF INSTALLATION ที่บริษัทฯ ออกในงานอื่นๆ หรือในช่วงเวลาอื่นใดได้
6.เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ SCG EXPERIENCE , SCG Home บุญถาวร, Housing Expert by SCG และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการเท่านั้น 
7.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น/ แลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสด
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า3575   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew