โปรโมชั่น บริการมุงหลังคากับเอสซีจี


ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ก.ค.65  - 31 ส.ค. 65

SCG Roof Installation มอบส่วนลดท้ายบิลสูงสุด 30,000 บาท เมื่อซื้อกระเบื้องพร้อมบริการติดตั้งหลังคา

เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้างานบ้านเดี่ยวสร้างเองที่ซื้อกระเบื้องพร้อมบริการติดตั้งหลังคา SCG ROOF INSTALLATION PACKAGE จะได้รับส่วนลดดังนี้
  • บริการ TOP HAT รับส่วนลดท้ายบิล 5% สูงสุด 30,000 บาท
  • บริการ Complete Roof รับส่วนลดท้ายบิล 3% สูงสุด 20,000 บาท
  • บริการ Value Roof , บริการมุงหลังคาพร้อมสินค้า และ Truss Service รับส่วนลดท้ายบิล 2% สูงสุด 15,000 บาท
เมื่อมียอดท้ายบิลก่อนหักส่วนลดตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

2. โปรโมชั่นนี้ จำกัด 1 สิทธิ์โปรโมชั่น ต่อบ้าน 1 หลังเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นของหลังคาและบริการติดตั้งหลังคา Roof Installation ที่บริษัทฯออกในงานอื่นๆ หรือในช่วงเวลาอื่นใดได้
4. เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ SCG EXPERIENCE , SCG Home บุญถาวร, Housing Expert by SCG และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ร่วมรายการเท่านั้น
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น/ แลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า113811   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew