รับส่วนลดทั้งคู่ 10%* หรือมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (*%ส่วนลดจากมูลค่าสินค้าโครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี) เมื่อใช้บริการมุงหลังคาครบวงจรจาก เอสซีจี

เฉพาะ 3 แพ็กเกจ (TOPHAT/ Complete Roof/ Value Roof)        เงื่อนไขโปรโมชั่น

        • โปรโมชั่นนี้ครอบคลุมสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา และบริษัทรับสร้างบ้าน (ไม่รวมงานโครงการบ้านจัดสรร)
        • ลูกค้าที่แนะนำและถูกแนะนำจะได้รับส่วนลด 10% หรือมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อหลัง โดยส่วนลดดังกล่าวลดจากมูลค่าสินค้าโครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี
        • ลูกค้าที่ถูกแนะนำต้องยังไม่เคยใช้บริการสินค้า TOPHAT/Complete/Value หรือไม่ได้ใช้ TOP HAT มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
        • สำหรับลูกค้าที่ถูกแนะนำ จะได้รับส่วนลดดังกล่าวในหลังแรกที่ใช้เท่านั้น
        • ครอบคลุมเฉพาะสินค้า Package TOPHAT/Complete/Value
        • พื้นที่สินค้าขั้นต่ำ 120 ตร.ม.
        • ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า และชำระเงินมัดจำในช่วงวันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
        • ติดตั้งสินค้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
        • Promotion นี้ใช้ได้กับร้านผู้แทนจำหน่าย เอสซีจี โฮมโซลูชั่น, เอสซีจี รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์, เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์, เอสซีจี โฮม บุญถาวร, SCG Home.com
        • กรณีที่มีโปรโมชั่นทับซ้อน ให้เลือกเพียงโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งเท่านั้น หรือไม่ใช้ซ้อนกับส่วนลดอื่นๆ
        • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Favorite Print Share