โปรก่อนสิ้นปี โปรดีสุดคุ้ม สมาร์ทบอร์ดหรือไม้สังเคราะห์เอสซีจี ครบทุกๆ 5,000 บาท รับส่วนลด  200 บาท (ส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท)


ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
1.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของ สินค้า สมาร์ทบอร์ด ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี หากตรวจพบผิดเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทุกกรณี 
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า


ร้านค้าที่ร่วมรายการ 563   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew