โปรก่อนสิ้นปี โปรดีสุดคุ้ม ระบบรั้วตกแต่ง เอสซีจี รุ่น Fretwork ตั้งแต่ 20 ตารางเมตรขึ้นไป รับส่วนลดมูลค่า 200 บาท 


ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
1.ราคาค่าสำรวจคิดตามโปรโมชันของหน้าร้านที่มี
2.สำหรับ โปรโมชั่น Fence system – Fretwork สามารถใช้โปรโมชันได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการติดตั้ง  20 ตารางเมตร ขึ้นไป  Fence System ที่ร่วมรายการ ดังนี้ 
        -  1 กล่อง ขนาด 2X1 เมตร : แผ่น1X1 เมตรพร้อมโครงพ่นสีสำเร็จสีขาว  
        -  1 กล่อง ขนาด 1X1 เมตร : แผ่น1X1 เมตรพร้อมโครงพ่นสีสำเร็จสีขาว
        -  1 กล่อง ขนาด 1X0.5 เมตร : แผ่น1X0.5เมตรพร้อมโครงพ่นสีสำเร็จสีขาว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากหน้างานไม่มีทีมติดตั้ง สามารถใช้ทีมติดตั้ง SFCG ได้  


ร้านค้าที่ร่วมรายการ 1799   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew