ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรมคุณสมบัติเด่น

สีสวย ไม่ซีดจาง

เนื้อฉนวนยืดหยุ่น
คืนตัว

สีสวย ไม่ซีดจาง

เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสม
จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ

สีสวย ไม่ซีดจาง

มีค่าการนำความร้อนต่ำ
ลดความร้อนที่เข้ามาในอาคาร

สีสวย ไม่ซีดจาง

ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
เช่น เสียงฝนตกกระทบ

สีสวย ไม่ซีดจาง
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84และBS476
สีสวย ไม่ซีดจาง

น้ำหนักเบา ทนต่อแรงดึงดูด ทำให้ไม่ฉักขาดง่าย

สีสวย ไม่ซีดจาง

ทั้งแบบทีบาร์และฉาบเรียบ
ทั้งบ้านเดิมและบ้านใหม่

สีสวย ไม่ซีดจาง

ได้รับการรับรองโดย จาก IARC ของ WHO
ไฮไลท์ล่าสุด
ฉนวนกันร้อน สำหรับงานอุตสาหกรรม


ฉนวนใยแก้วผลิตจากวัสดุเหลือใช้แก้ว, กระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงอีกทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย Green insulation ที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับประเภทงานอุตสาหกรรม เป็นนวัตกรรมการป้องกันความร้อนด้วยฉนวนประเภทใยแก้วที่พัฒนามาสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
        1.ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานประเภทหลังคา
        2.ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานสำหรับงานระบบปรับอากาศ
        3.ฉนวนกันความร้อนสำหรับทนอุณหภูมิสูงดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์


วีดีโอ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew