บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย  Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward)  Elderly Ward Design  wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย

O.P.D Hall, Child and Adolescent Clinic Renovation

Bangkok, Thailand

โถงผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีบรรยากาศต้อนรับและสะดวกต่อการคัดกรองผู้ป่วย

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมากในทุกวัยซึ่งผู้ป่วยวัยเด็กก็เป็นวัยที่พ่อแม่ให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลให้ลูกและพามาโรงพยาบาล เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการป่วยและรับเชื้อโรคต่างได้ง่าย และเด็กส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบมาโรงพยาบาลด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกลัวจากการรักษาฉีดยา หรือบรรยากาศโรงพยาบาลที่เด็กไม่คุ้นเคย เป็นต้น

งานปรับปรุงโถงของหน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่นจึงมีแนวคิดในการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ป่วยเด็กรู้สึกสนุกสนานในการมาโรงพยาบาลโดยผ่านงานตกแต่งโถงที่สดใส ผนังที่มีกราฟฟิกท้องฟ้าและปุยเมฆ การเลือกใช้สีของเฟอร์นอเจอร์และพื้นที่มีความสดใส และมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เคาน์เตอร์ต่างๆให้ไม่มีความเหลี่ยมคม เพื่อความปลอดภัยของเด็กในการใช้งานบริเวณโถงนี้

นอกจากนั้นยังมีการออกแบบจัดโซนของโถงที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยเด็ก ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยกผู้ป่วยเด็กที่มีไข้ หรือติดเชื้อ ได้รวดเร็วแยกออกไปเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในเด็ก ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยลดความกังวลของพ่อแม่ได้


Name of Client
Ramathibodi Hospital

Project Start
2019

Construction Completed

2019

Type of Building
Healthcare

Scope of Services

Interior Design

Gallery


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew