บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย

Restroom IPD Ward Renovation

Bangkok, Thailand

ห้องน้ำที่ปลอดภัย ใส่ใจในการใช้งานของผู้ป่วยในทุกรายละเอียด

ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุศิริอรุณเวลเนส เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยทุกช่วงวัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณถ.อรุณอมรินทร์ ในกรุงเทพมหานคร

เพราะผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลล้วนต้องได้รับการดูแลอย่างใส่ใจเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ฟื้นฟูร่างกายและกลับบ้านได้เร็วที่สุด โครงการปรับปรุงห้องน้ำในห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์จึงเกิดขึ้น

เพราะห้องน้ำไม่ใช่แค่พื้นที่กว้าง รองรับวีลแชร์เท่านั้น ทางทีมออกแบบจึงมีแนวคิดในการปรับห้องน้ำให้ผู้ป่วยและญาติโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เข้าพักได้รับความปลอดภัย สะดวกสบายและมีความมั่นใจในการใช้งานภายในห้องน้ำให้มากที่สุด

ห้องน้ำนี้ผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรือฟื้นฟูร่างกายมาซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเข้าใช้งานในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การเปิดประตูเข้าถึงห้องน้ำ การลุกนั่งจากสุขภัณฑ์ เคลื่อนย้ายตัวไปยังแต่ละบริเวณในห้องน้ำ พื้นที่อาบน้ำ การใช้อ่างล้างหน้า โดยมีการเลือกติดอุปกรณ์ราวจับต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่รองรับกับสรีระของผู้ใช้งานเพื่อให้ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และยังเลือกโทนสีของอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำให้น่าใช้งาน สะอาด สอดคล้องกับรูปแบบโทนสีรวมของห้อง


Name of Client
Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

Project Start
2020

Construction Completed
2020

Type of Building
Healthcare

Scope of Services
Consult

Gallery

บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย
บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย
บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย
บริการออกแบบ ที่ปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุ คนทั้งมวล คนทุกวัย Design and Consult for elder elderly universal design healthcare Building healthcare design Design for All ออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ออกแบบอาคาร universal design ออกแบบโครงการผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุ บ้าน 3 Gen บ้านสำหรับคนทุกวัย ออกแบบแสงสว่างเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญ universal design ออกแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ออกแบบวอร์ดผู้สูงอายุ (IPD Ward) Elderly Ward Design wellness Living Design เวลเนสลิฟวิ่งดีไซน์ ออกแบบวอร์ด ออกแบบห้องพักผู้ป่วย

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew