Energy Management Services – Building Design Optimization

Energy Saving building  Energy Efficient building Energy conservation building Building Rating System Building Energy Code ASHRAE Thailand แอชเร่ย์ ไทย Building Efficiency  อาคารประหยัดพลังงาน มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน  อาคารอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานคุณภาพอากาศ Eco Building อาคาร eco ที่ปรึกษาอาคารประหยัดพลังงาน Energy management Building Energy Optimization ASHRAE Professional ASHRAE Building Design Professional ASHRAE Building Energy Modeling Professional Energy Commissioning Service Building Controls upgrade and monitoring BEC Energy ที่ปรึกษา BEC ตรวจสอบระบบอาคาร ตรวจสอบระบบพลังงาน ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ระบบพลังงานอาคาร ปรับปรุงระบบพลังงาน

Sindhorn Tonson

อาคารประเภทที่พักอาศัยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED ในระดับ Silver ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกแบบสามชั้นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดอุณหภูมิ ป้องกันอันตรายจากรังสียูวี และเสียงรบกวนจากภายนอก อีกทั้งใส่ใจเรื่องคุณภาพอากาศเป็นพิเศษ ด้วยการทดสอบคุณภาพอากาศของทุกห้องพักด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตาม WELL Standard ซึ่งจะทำให้มีค่า PM 10, Formaldehyde, Total VOCs และ Carbon Monoxide ไม่เกินค่ามาตรฐาน รวมถึงการเติมอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้าไปในอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007 มากกว่าถึง 30% เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกห้องมีอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะกับการอยู่อาศัย

Energy Management Services – Commissioning