บูรณาการระบบบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะให้เป็นหนึ่งเดียว

เพื่อผู้ประกอบการอาคาร และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ทั้งอาคารสร้างใหม่หรืออาคารเก่าที่มีอยู่เดิม


Smart Building Solution

ผู้นำระบบบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่องานบริหารระบบอาคารเต็มรูปแบบอย่างล้ำสมัย เชื่อมต่อการทำงานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคุม วิเคราะห์ และสั่งการอัตโนมัติด้วยระบบ IoT เพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ปรับคุณภาพอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพอาคาร ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลนี้ด้วย


ต้องการ “งานระบบบริหารอาคารอัจฉริยะ”
เราช่วยคุณได้จุดเด่น

มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
เทคโนโลยีชั้นนำ
ได้รับรางวัลระดับโลก
ติดตั้งง่าย
ใช้เวลาน้อย
มีระบบการชำระเงินให้เลือก
หลายรูปแบบ


เทคโนโลยีตอบโจทย์เพื่อลูกค้าคนสำคัญ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew