Smart Building Solution

บริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยี สร้างมาตรฐานอาคารอัจฉริยะเต็มรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีเพื่ออาคาร
​ประหยัดพลังงาน

สร้างมาตรฐานอากาศให้สะอาด
ปลอดภัยยิ่งกว่า เพื่อสุขภาวะที่ดี
ของผู้ใช้อาคาร

SCG Bi-ion
ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงโคโรนาไวรัสอันเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 สูงถึง 99%
ผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำในยุโรปและอเมริกา 

กำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียใน
อากาศรวมถึงโคโรนาไวรัสได้
​​​​​​​สูงถึง 99%

ปลอดภัยต่อคนและสิ่งมีชีวิต 
ด้วยประจุไอออนที่มีคุณสมบัติ
เหมือนประจุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

สามารถเปิดระบบใช้งานได้
​​​​​​​ตลอดเวลาที่มีผู้ใช้งานในพื้นที่

ติดตั้งเข้ากับระบบปรับอากาศ
​​​​​​​ได้ทุกประเภทSCG HVAC Air Scrubber
ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

เทคโนโลยีที่ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20% จากการลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ 
ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ Net Zero
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นจากการบำบัดก๊าซเสียและมลพิษภายในอาคาร

ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงาน
เพิ่มขึ้น 20% คืนทุนได้เร็ว
ภายใน 3-5 ปี

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างน้อย
8 Kg CO2/sq.m/year

ติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่า
​​​​​​​และอาคารใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพอาคาร
สำหรับขอรับรองมาตรฐาน
อาคาร LEED Certification
และ WELL CertificationSCG Wireless Monitoring
ระบบตรวจจับและส่งข้อมูลไร้สาย ประสิทธิภาพสูง 

เพิ่มศักยภาพงานบริหารอาคารด้วยระบบบังคับการ หนึ่งเดียวเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี
ที่ผู้ดูแลอาคารสามารถ monitor เองได้ ลดชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และต้นทุนแรงงานได้มากขึ้น

เทคโนโลยีที่เสมือนอาคารของ
คุณมี “สุดยอดทีม Facility
​​​​​​​Management”

จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
อาคารพร้อมแสดงผลแบบ
Real-time ผ่าน Dashboard ทุกที่ทุกเวลา

ลดชั่วโมงการทำงานและค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารอาคาร 

ลดความเสี่ยงและความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับอาคาร SCG IoT Sensing Thermostat
ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ เพื่อการประหยัดพลังงาน 

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
โดยที่เจ้าของอาคาร หรือ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร สามารถออกแบบการทำงานได้เองตามความต้องการ
เพื่อให้สัมพันธ์กับกิจกรรม เวลาในการใช้พื้นที่ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่เกินจำเป็น

ควบคุมระบบด้วยเทคโนโลยี
​​​​​​​IoT ควบคู่กับซอฟต์แวร์ AI

ปรับรูปแบบการควบคุมให้
เหมาะสมกับเงื่อนไขความ
​​​​​​​ต้องการของผู้ดูแลอาคารได้

ติดตามการทำงานของระบบ
ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Webapp

ระยะเวลาในการคืนทุนสั้น
(บางกรณีคืนทุนก่อน 1 ปี)


VDO เกี่ยวกับ Smart Building Solution
Our Client

SCG Bi-ion
SCG HVAC Air Scrubber

SCG Wireless Monitoring

SCG IoT Sensing Thermostat

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew