ข้อมูลผลิตภัณฑ์Bi-Ionization Air Purifier


Bi Ionization Air Purifier   ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ มีหลักการทำงานด้วยการปล่อยอนุภาคประจุบวกและลบ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงช่วยลดฝุ่น PM10-PM2.5 ขณะเดียวกันอนุภาคที่เกิดขึ้นเป็นอนุภาคปกติที่มีในธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ทำให้มั่นใจในคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งกว่า
คุณสมบัติที่สำคัญของไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ Bi Ionization Air Purifier

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก SCG ทำหน้าที่ผลิตออกซิเจนไอออนบวก (O2+) และออกซิเจนไอออนลบ (O2-) ซึ่งโดยปกติสามารถพบได้ตามธรรมชาติ ออกซิเจนไอออนลบ (O2-) คือออกซิเจนที่มีอิเลกตรอนเพิ่มเข้ามา ในขณะที่ออกซิเจนไอออนบวก (O2+) คือออกซิเจนที่สูญเสียอิเลกตรอน กล่าวคือออกซิเจนอยู่ในรูปแบบที่ไม่เสถียร เพื่อที่จะทำให้ตัวเองกลับมาเป็นรูปแบบออกซิเจนปกติ ทั้งไอออนบวกและไอออนลบ ดังนั้นไอออนบวกและลบจะเข้าไปจับกับอะตอมหรือโมเลกุลในอากาศที่ลอยอยู่ในอาคาร เพื่อทำการแลกเปลี่ยนอิเลกตรอนกัน ส่งผลให้สามารถจัดการฝุ่นละออง PM2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสตระกูลโคโรน่า สปอร์เชื้อรา กลิ่นจากกลุ่มแก๊สบางประเภทและสารระเหย (VOCs) ได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตภายในอาคาร ผ่านการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยจากสหรัฐอเมริกา Intertek/ETL (UL 867)


 • ลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 10-2.5
 • เมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 ลอยประปนอยู่ในอากาศ
  ออกซิเจนไอออนบวก (O 2+) และออกซิเจนไอออนลบ (O 2-) ที่ถูกปล่อยออกมาจากเทคโนโลยี Plasma Air
  จะเข้ามาเกาะรอบล้อมโมเลกุลของฝุ่นและทำให้อนุภาคฝุ่นมารวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้น
  จนไม่สามารถผ่านแผ่นกรอง (Filter) ก่อนเข้าสู่ระบบอากาศภายในอาคารได้


 • ลดเชื้อไวรัส แบคทีเรียและสปอร์เชื้อรา
 • โปรตีนของเซลส์ของแบคทีเรียและไวรัสจะถูกออกซิเจนไอออนบวกและลบเข้ามาจับตัวกัน
  ทำให้อนุภาคของเซลล์สลายไป จนไม่สามารถมีชีวิตในอากาศต่อไปได้
  ​​​​​​​เทคโนโลยีนี้ผ่านการรับรองและพิสูจน์แล้วว่าลดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ถึง 99% จากสถาบันวิจัยชั้นนำในยุโรป* 

  *Third-Party Test Results Show A Reduction in Coronavirus Surrogate by 99% (airborne) : Spanish Ministry of Defense Biological Laboratory


 • ลดกลิ่นสารระเหยและกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ออกซิเจนไอออนบวกและลบเข้าจับกับสารละเหย โดยเข้าไปทำลายระบบพันธะเคมี ทำให้กลิ่นเจือจางลง


  จุดเด่นของ Bi-Ionization Air Purifier

  • ติดตั้งง่าย และใช้เวลาน้อย
  • สามารถติดตั้งได้กับระบบปรับอากาศได้ทุกประเภท
  • สามารถยืดอายุการทำงานของแผ่นกรองอากาศได้ยาวนานมากขึ้น
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น
  • ช่วยทำให้ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
  • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต แม้ระบบกำลังทำงาน


  ผลิตภัณฑ์ของเรา              Change Password Change Password