SCG Wireless Monitoring


SCG Wireless Monitoring ระบบตรวจจับและส่งข้อมูลไร้สาย ประสิทธิภาพสูง  ด้วยเทคโนโลยีที่เสมือนอาคารของคุณมี “สุดยอดทีม Facility Management” ทำหน้าที่ติดตามสถานะของอุปกรณ์และเครื่องจักร ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ภายในพื้นที่ที่ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษ ที่สามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนแบบบีบอัด (Compressive Sensing) ผนวกกับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud System) นำมาประมวลผล และแสดงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่บริหารอาคาร ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมงคุณสมบัติของ SCG Wireless Monitoring

ระบบประมวลผลอัจฉริยะ (Edge-AI) เซนเซอร์จับสัญญาณของโครงข่ายนี้มาพร้อมกับ “สมองอัจฉริยะ” ที่สามารถประมวลผลจากคลื่นสัญญาณที่จับได้หรือจากปริมาณข้อมูลที่ส่งเข้ามาที่บริเวณจุดรับสัญญาณของอุปกรณ์ ที่มีระบบอัลกอริทึ่มหรือโครงข่ายเลียนแบบระบบประสาทของมนุษย์ที่มีความสามารถอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามต้องการผ่านระบบคลาวด์ (Cloud system) ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และในขณะเดียวกันระบบประมวลผลอัจฉริยะไร้สายนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ กระจายพื้นที่สื่อสารได้เป็นวงกว้าง (Low-Power Wide Area Network – LP WAN)

สามารถใช้ได้ในเหตุการณ์ต่อไปนี้
​​​​​​​
ระบบตรวจตราสิ่งแวดล้อมภายในของอาคารระบบวิเคราะห์สมรรถนะของอุปกรณ์จากเสียงและแรงสั้นสะเทือน

ระบบตรวจตราระดับน้ำ

ระบบอ่านมาตรวัดระยะไกล

การทำงาน


คุณสมบัติที่น่าสนใจ

SCG Wireless Monitoring เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมบริหารจัดการงานอาคาร โดยแผ่สัญญาณครอบคลุมเป็นวงกว้างได้ทั้งแนวสูงและแนวราบ

  • แนวสูง: สัญญาณครอบคลุมอาคารคอนกรีตสูง 5-6 ชั้น
  • แนวราบ: สัญญาณครอบคลุมรัศมี 1-2 กิโลเมตร

ทำงานได้อัตโนมัติ (BEM/BAS/BMS) มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์

ตัวรับ-ส่งสัญญาณ

ตัวอย่างเซนเซอร์ตรวจวัดลูกค้าของเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew