ตัวอย่างโครงการ

HVAC Air Scrubber
​​​​​​​ระบบกำจัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

สำนักงานอาคารสูง
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : HVAC Air Scrubber

โจทย์
“อาคารสำนักงานทั้งหมด 38 ชั้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสูงนี้ ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) และ ปรับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมเหมาะแก่การใช้ชีวิต”

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากติดตั้ง HVAC Air Scrubber
 • ลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC Cooling loads) ได้ถึง 557 ตัน
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งปีได้กว่า 1,700,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เมื่อเทียบกับอัตราการระบายอากาศแบบปกติ (Ventilation Rate Procedure -VRP)
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งปีได้ 20% และกว่า 24 % ในช่วงหน้าร้อน

Download เอกสารฉบับเต็ม “สำนักงานอาคารสูง” คลิก


สำนักงาอาคารสูงขนาดกลาง
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : HVAC Air Scrubber

โจทย์
“เดิมทีอาคารสูงขนาดกลางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับพนักงานจำนวน 850 คน แต่ปัจจุบันมีพนักงานมากถึง 1,200 คน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการปรับระบบระบายอากาศภายในอาคารให้ที่มีสรรถนะสูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนในทุกๆปี”

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากติดตั้ง HVAC Air Scrubber
 • ลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) ได้ถึง 273 ตัน
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีได้กว่า 63,709 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 2,000,000 บาท)
 • ลดการหมุนเวียนอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้ถึง 65% โดยใช้ระบบการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality Procedure-IAQP) โดยใช้ระบบปรับอากาศที่ติดตั้ง HVAC Air Scrubber เมื่อเทียบกับอัตราการระบายอากาศแบบปกติ (Ventilation Rate Procedure -VRP)

Download เอกสารฉบับเต็ม “สำนักงานอาคารสูงขนาดกลาง” คลิก


ศูนย์สุขภาพประจำมหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : HVAC Air Scrubber

โจทย์
“จากการสังเกตุจะพบว่าศูนย์สุขภาพประจำมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการตกแต่งที่ทันสมัย แต่ทว่าปริมาณคุณภาพอากาศภายในอาคารยังไม่เหมาะสมกับผู้ใช้งานเท่าไรนัก และยังทำให้อัตราการสิ้นเปลืองพลังพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ (HVAC) มีปริมาณที่สูงมาก”

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากติดตั้ง HVAC Air Scrubber
 • สามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ (HVAC) โดยเฉลี่ยประมาณ 36% ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าต่อปี ได้ถึง 19,500 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 600,00 บาท)
 • ลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ (HVAC Cooling loads) ได้มากถึง 41%
 • ลดการหมุนเวียนอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้ถึง 75%
 • สามารถประหยัดค่าน้ำที่ใช้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศต่อปี ได้ประมาณ 9,200 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 285,000 บาท)

Download เอกสารฉบับเต็ม “ศูนย์บริการสุขภาพประจำมหาวิทยาลัย” คลิก


IoT sensing Thermostat
​​​​​​​ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ เพื่อการประหยัดพลังงาน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : IoT sensing Thermostat

โจทย์
“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ถูกก่อตั้งในปี 2558 โดยมีศูนย์บริการในเครือทั้งหมด 30 แห่ง ให้บริการแบบครบวงจรด้วยบุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ”

 • ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่สูงเกินไปทำให้รายได้ลดลง
 • หน้าที่การดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) ของอาคาร เป็นของผู้จัดการและพนักงานทำความสะอาด
 • เครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน (Packaged terminal air conditioner-PTAC) มีหลากหลายรุ่นและหลากหลายยี่ห้อ ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการอาคารต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ชั้นสูงในเรียนรู้การทำงาน
 • ไม่มีระบบติดตามและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง ทำให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร ต้องแบ่งเวลาส่วนนึงมาใช้ในการตรวจตรา ดูแล และควบคุมอุปกรณ์ในแต่ละห้อง
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคารเข้ามาดูแลได้ยาก เนื่องจากสภาพอากาศมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวจัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่เข้ามาพักอาศัย

ผลลัพธ์หลังการใช้ IoT sensing Thermostat
 • ระบบสามารถเรียนรู้ความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนและปรับสภาพอากาศให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ
 • ระบบสามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้การทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน (Packaged terminal air conditioner-PTAC) ทุกตัว ทำให้สามารถตรวจวัดค่ามาตรฐานต่างๆภายในห้องพักทุกห้องได้ (อุณหภูมิ, ความชื้น, การเข้าพักอาศัย, ประตูหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ ช่องโหว่หรือรูรั่ว ฯลฯ) ด้วยการใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำสมัยและกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน (Algorithm) ที่เลียนแบบระบบประสาทของมนุษย์ จึงสามารถปรับอุณหภูมิให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในมีความรู้สึกสบายที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถลดการทำงานของระบบทำความร้อน (Heating system) และระบบความเย็น (Cooling system) ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 25%
 • ระบบมีความยืดหยุ่นสูงเพราะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคารสามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งหมดแม้มีผู้เข้าพักอาศัยอยู่ และสามารถปรับเปลี่ยนปรับเป็นโหมดประหยัดพลังงานได้เมื่อห้องพักไม่ได้ใช้งาน นอกจากนี้ระบบยังสามารถแจ้งเตือนการบำรุงรักษา เช่น ระบบปรับอากาศขัดข้อง หน้าต่างของห้องเปิดทิ้งไว้ และห้องพร้อมใช้งานหลังจากได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
 • ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคารในการปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถรายงานข้อมูลอุณหภูมิของแต่ละห้องพักเพียงปลายนิ้วสัมผัส
 • ลดค่าใช้จ่ายรายปีได้มากถึง 32,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000,000 บาท)


โรงแรม
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : IoT sensing Thermostat

โจทย์
“ทั้งสองโรงแรมนี้สร้างในช่วงต้นยุค 90 และตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกัน โดยมีห้องพักและพื้นที่จัดสรรที่ใช้ในการจัดการประชุม และความต้องการที่หลากหลายรวมกันทั้งหมด 551 ห้อง โรงแรมทั้งสองหลังนี้มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) อยู่เป็นประจำ”

 • เนื่องจากมีโรงแรมมีอัตราการเข้าพักที่ไม่แน่นอน ทำให้ต้องจัดการกับระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องพักให้มีประสิทธิภาพที่ดี โดยมีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่สามารถใช้งานได้เฉพาะกับห้องนั้นๆเท่านั้น
 • ห้องจำนวนมากที่เปิดใช้งาน ไม่ได้รับการดูแลและตรวจสอบระหว่างการใช้งานได้อย่างทั่วถึงจากเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
 • ในช่วงฤดูหนาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการอาคารมีหน้าที่ปรับอุณหภูมิทุกห้องให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ เพื่อช่วยให้ท่อหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในห้องไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง เพื่อยืดอายุให้กับอุปกรณ์ต่างๆ

ผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ IoT sensing Thermostat
 • สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ระบบยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยที่ผู้เข้าพักสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องได้เอง หรือเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคารจะเข้าควบคุมเพื่อปรับโหมดการทำงานด้านพลังงานได้เช่นกันเมื่อห้องพักไม่มีผู้ใช้งาน โดยไม่ได้รบกวนการเข้าพักของแขกแต่อย่างใด
 • ระบบภายในห้องต่างๆของโรงแรมถูกเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการอาคารส่วนกลางของโรงแรม (Building Management System-BMS) เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • ภายในปีแรกโรงแรมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคไปกว่า 15% โดยคิดเป็นเงินได้ถึง 108,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 3,400,000 บาท) และด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจนี้ ยังทำให้ผู้ประกอบการโรงแรม อนุมัติผลิตภัณฑ์นี้กับโรงแรมในเครืออีก 15 แห่งอีกด้วย


Wide Coverage Wireless Monitoring System
​​​​​​​ระบบตรวจจับและส่งข้อมูลไร้สาย ประสิทธิภาพสูง

โรงแรม
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : Wide Coverage Wireless Monitoring System

โจทย์
โรงแรมแห่งนี้สูง 33 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 501 ห้อง และร้านอาหารระดับโลกอีก 6 แห่งเช่นเดียวกับโรงแรมอื่นๆในเครือ ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การบริหารจัดการสาธารณูปโภคที่หย่อนประสิทธิภาพ ตลอดจนการขาดอุปกรณ์ป้องกันและซ่อมบำรุงที่เพียงพอ

ผลลัพธ์หลังจากได้ใช้ Wide Coverage Wireless Monitoring System
 • ระบบช่วยให้โรงแรมประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการอาคาร และเพิ่มผลประกอบการของโรงแรมในคราวเดียวกัน
 • ลดภาระการทำงานที่ต้องเสียไปกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาในแต่ละวันมากถึง 80% สามารถลดต้นทุนได้กว่า 40% ตั้งแต่เริ่มโครงการ


อาคารสำนักงาน
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : Wide Coverage Wireless Monitoring System

โจทย์
กลุ่มอาคารสำนักงานแห่งนี้ประกอบด้วยอาคาร 2 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารมีความสูง 26 ชั้น สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2555 และมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหมด 156,000 ตารางเมตร โดยแต่ละอาคารประกอบไปด้วยสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก ที่ต้องมีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ และดูแลบำรุงรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นค่าจ้างพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนของอาคารแห่งนี้สูงขึ้นในทุกๆปี

ผลลัพธ์หลังจากได้ใช้ Wide Coverage Wireless Monitoring System
 • ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สามารถลดระยะเวลาการตรวจจับการลัดวงจรของอุปกรณ์ภายในอาคารจากเดิม 6 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 10 วินาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถลดความเสี่ยง ความเสียหาย และความล่าช้าในการตรวจสอบด้วยคนได้อย่างสิ้นเชิง
 • ทำให้สามารถประหยัด ชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้สูงถึง 80% และลดต้นทุนแรงงานได้ถึง 40% ตามลำดับ


อาคารสำนักงานอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ : Wide Coverage Wireless Monitoring System

โจทย์
ตัวอาคารแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นอาคารสำนักงานแบบ Co-working ที่เป็น Smart Office มีความเฉพาะและไม่เหมือนใคร ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารต้องมีความอัจฉริยะเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่เป็นระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ (real-time monitoring) นั่นเอง

ผลลัพธ์หลังจากได้ใช้ Wide Coverage Wireless Monitoring System
 • ระบบ Wide Coverage Wireless Monitoring System ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน อุปกรณ์ให้ความสว่าง รวมถึงพื้นที่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี