วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับฝ้าดูดซับเสียง ​​​​รุ่น Cylence Wonderyคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-Being) โดย วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับฝ้าดูดซับเสียง รุ่น Cylence Wondery ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้สูงสุดถึง 90% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 0.90 ทำให้เสียงไม่ก้อง และได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้น

• วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับฝ้าดูดซับเสียง รุ่น Wondery มีค่าการดูดซับเสียงสูงถึง 70 % ช่วยลดเสียงก้องเสียงสะท้อนภายในห้องและอาคาร ให้มีความคมชัดขึ้น เหมาะสำหรับ ออฟฟิศสำนักงานและอาคารต่างๆ


วันที่ได้รับการรับรอง 18/01/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 18/01/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew