VDO SCG Green Choice


​​​​​​​เพราะเราลดจำนวนคนไม่ได้ การอุปโภคและบริโภคก็ลดลงไม่ได้เช่นกัน แต่…เราสามารถกินแบบรักษ์โลกได้ ใช้แบบรบกวนโลกให้น้อยที่สุดได้ แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ


ไม่มีอะไรสามารถหยุดการกินการใช้ของมนุษย์ที่ทำลายโลกได้ แต่ยังไม่สายที่พวกเราจะเริ่มต้นรักษาโลกใบนี้
แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ

​​​​​​​


Climate  เพราะเราลดจำนวนคนไม่ได้ จะไปหยุดการสร้างบ้านก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน แต่…เราสามารถสร้างแบบรบกวนโลกให้น้อยที่สุดได้ ด้วยปูนไฮบริดที่ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิต 
แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ 


Circularity  เพราะเราลดจำนวนคนไม่ได้ จะไปหยุดคนไม่ให้ใช้น้ำก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน แต่…เราสามารถประหยัดการใช้ได้ ด้วยก๊อกน้ำที่ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice สามารถลดการใช้น้ำได้กว่า 20%
แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ  


Well-being  เราสามารถกินข้าวแบบรักษ์โลกและรักตัวเองไปพร้อมกันได้ ด้วยบรรจุภัณฑ์อาหารแบบ Food grade ที่ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงแบบถูกสุขอนามัย 
แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ


ผลิตภัณฑ์ฉลาก SCG Green Choice ดีกับโลก ดีกับคุณ อย่างไร?


​​​​​​​


คุณสมบัติแรก คือ สินค้าและบริการที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
​​​​​​​
​​​​​​​


คุณสมบัติที่ 2 คือ สินค้าและบริการที่ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรทั้งจากการใช้ในชีวิตประจำวัน และจากการผลิตสินค้า รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งาน (Circularity)
​​​​​​​


คุณสมบัติสุดท้าย คือ สินค้าและบริการที่ช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being)  ช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวมั่นใจ และปลอดภัยยิ่งขึ้น
​​​​​​​

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew