ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL 75 มม.คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 80% (ทดแทนการใช้ทรายธรรมชาติ 100%)

• ฉนวนสำหรับบ้านพักอาศัย  ติดตั้งบริเวณฝ้าเพดาน ด้วยความหนาพิเศษจึงมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดี ช่วยประหยัดพลังงาน โดยได้รับฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 มายาวนานกว่า 9 ปี


วันที่ได้รับการรับรอง 31/3/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 31/3/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew