บริการรื้อ-เปลี่ยนหลังคาเก่าทั้งผืน (Re-Roof)คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดวัสดุเหลือหน้างานลงอย่างน้อย 5% เนื่องจากใช้เทคโนโลยี Drone Estimation ช่วยประมาณการวัสดุได้แม่นยำ

• จบปัญหาหลังคารั่ว ร้าว  เก่าโทรม  ด้วยทีมช่างที่มั่นใจอย่าง SCG Roof Renovation เชี่ยวชาญเฉพาะการซ่อมหลังคาเก่าโดยเฉพาะ

หมายเหตุ : เทคโนโลยี Drone Estimation หมายถึง โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยทีม SCG Roof Business


วันที่ได้รับการรับรอง 03/07/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 03/07/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew