Active AIRflow™ System  นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity)  โดยช่วยลดพลังงานจากการเปิดเครื่องปรับอากาศลงเฉลี่ยอย่างน้อย 10%

หมายเหตุ :
​​​​​​​Active AIRflow System ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ 2-5 องศา และในโถงหลังคาได้ 10-15 องศา

ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ :
​​​​​​​บ้านพื้นที่ใช้สอยขนาด 180 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่หลังคา 130 ตารางเมตร ผนังอิฐมวลเบา, มี Aluminium Foil ใต้กระเบื้อง, ฝ้ายิปซั่ม โดยใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 11,900 BTU จำนวน 3 เครื่อง เปิดใช้งาน 24ชั่วโมง


วันที่ได้รับการรับรอง  03/04/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 03/04/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew