กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี (SCG Roof Ventilation Tile Set)คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดยช่วยลดพลังงานจากการเปิดเครื่องปรับอากาศลงได้อย่างน้อย 65 หน่วย/ปี เนื่องจากช่วยลดอุณหภูมิใต้โถงหลังคาเฉลี่ย 2 องศา


วันที่ได้รับการรับรอง 3/4/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 3/4/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew