กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพคคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 5%

• สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 45 (เฉพาะสี)

• สีสวย ติดทนทาน ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้น Double Coating


วันที่ได้รับการรับรอง 29/10/2019

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 29/10/2022

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew