แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น Ultra Kool สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Neustileคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น Ultra Kool สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Neustile ช่วยประหยัดค่าไฟได้ระหว่าง 30%-35%

• สามารถสะท้อนรังสีได้ 95% เหมือนแผ่นสะท้อนความร้อน และยังเสริมประสิทธิภาพด้วยฉนวนเขียว Green-3 เพื่อกักหน่วงความร้อนให้เข้าสู่ตัวบ้านได้ช้าลง ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันดีกว่าแผ่นสะท้อนความร้อนเพียงอย่างเดียวถึง 30%


วันที่ได้รับการรับรอง 21/2/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 21/2/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew