กระเบื้องหลังคาและครอบคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shieldคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย สีสวยทนนานกว่า รุ่นคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า


วันที่ได้รับการรับรอง 27/01/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 27/01/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew