สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว 4.5 ลิตรคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว COTTO 4.5 ลิตร ลดการใช้น้ำ 25% (เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว รุ่นทั่วไปที่ใช้น้ำ 6 ลิตร)


วันที่ได้รับการรับรอง      18/03/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง     18/03/2023


• สุขภาพอนามัยที่ดี (Well-Being) โดย สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่นที่เคลือบด้วย Ultra Clean Plus สามารถยับยั้งสุขภาพอนามัยที่ดี (Well-Being) แบคทีเรียบนพื้นผิวได้มากถึง 99% (ที่อายุการใช้งาน 10 ปี)


วันที่ได้รับการรับรอง      17/05/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง     17/05/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew