ก๊อกสำหรับล้างจาน COTTOคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ก๊อกสำหรับล้างจาน COTTO ประหยัดน้ำได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับก็อกอ่างล้างหน้าทั่วไป ช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้มากขึ้น และ มีส่วนผสมวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 45%


วันที่ได้รับการรับรอง      22/11/20219

วันที่สิ้นสุดการรับรอง     22/11/2022


• สุขภาพอนามัยที่ดี (Well-Being) โดย ก๊อกสำหรับล้างจาน COTTO รุ่นที่เคลือบด้วย Ultra Clean Plus สามารถยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวได้มากถึง 99% (ที่อายุการใช้งาน 10 ปี)


วันที่ได้รับการรับรอง      17/05/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง     17/05/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew