ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (Flush Valves for Urinals) ขนาดท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว COTTOคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ขนาดท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว COTTO ประหยัดน้ำ 25% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป * ตาม มอก. 1094-2542 * ปริมาตรน้ำเฉลี่ยไม่เกิน 2.0 ลิตร/ครั้ง ที่แรงดัน 1,2 และ 3 บาร์


วันที่ได้รับการรับรอง  28/02/2019

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 28/02/2022


• สุขภาพอนามัยที่ดี (Well-Being) โดย โถปัสสาวะชาย คอตโต้ รุ่นที่เคลือบด้วย Ultra Clean Plus สามารถยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวได้มากถึง 99% (ที่อายุการใช้งาน 10 ปี)


วันที่ได้รับการรับรอง      17/05/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง     17/05/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew