แบบฟอร์มลงทะเบียน Solar Roof สำหรับที่อยู่อาศัย

คุ้มค่ากว่า..ถ้าบ้านคุณเปิดแอร์ - ใช้ไฟในช่วงเวลากลางวัน

โซลูชั่น : ระบบหลังคาโซลาร์ สำหรับที่อยู่อาศัย
โปรดกรอกข้อมูลในฟอร์มลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ที่สะดวกรับบริการ

ประเภทที่อยู่อาศัย*

ช่วงเวลาการใช้ไฟ*

ค่าไฟรายเดือนโดยประมาณ*

( * ลูกค้าสามารถแนบไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์แบบ เข้ามาให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ามารับคำปรึกษา (pdf, jpg, jpeg)

captcha

รีเซ็ต

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew