สำหรับหลังคาที่อยู่คู่กับบ้านมานาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าของบ้านต้องการ เพราะอาจจะเป็นด้วยสาเหตุของความต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้กับบ้าน อยากให้บ้านทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะด้วยเพราะปัญหาต่างๆ ที่มีมานานและสะสม ไม่ว่าจะเป็น บ้านร้อนขึ้นทุกวันๆ จึงต้องการเพิ่มช่องระบายอากาศใต้หลังคาเพื่อลดปัญหาบ้านร้อน / การเกิดปัญหารั่วซึมต้องซ่อมแซมหลายจุด  / ไปจนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่ทำให้ต้องรื้อโครงสร้างหลังคาใหม่

     ซึ่งไม่ว่าจะตัดสินใจด้วยสาเหตุหรือปัญหาใดก็ตามแต่นั้น การปรับปรุงหลังคาควรคำนึงปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ การเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย หรืออาจรวมถึงการหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวขณะดำเนินการปรับปรุง เป็นต้น

ควรซ่อมหรือควรเปลี่ยน ศึกษาให้ดีก่อน

FAQ: คำถามพบบ่อย | ติดต่อเจ้าหน้าที่

q.jpg บริการ Roof Renovation คืออะไร
correct2-(1).jpg คือบริการงานหลังคาสำหรับบ้านเก่าภายใต้มาตรฐาน SCG ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานดังนี้
- งาน Re-Roof (งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา) ปรับเปลี่ยนหลังคาบ้านเก่าให้กลับมาสวยเหมือนใหม่ พร้อมรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
- งาน Repair (งานซ่อมแซมเฉพาะจุด) แก้ไขทุกปัญหาบนผืนหลังคาไม่ว่าจะเป็นปัญหารั่วซ้ำซาก หรือปัญหากวนใจอื่นๆ

 q-(1).jpg มีข้อจำกัดหรือไม่ ว่าต้องเป็นบ้านแบบไหน ถึงจะสามารถรับบริการ Roof Renovation ได้
correct2-(2).jpg ต้องเป็นบ้านเดี่ยว ที่อยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น (ต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณีไป)

 q-(2).jpg ทำไมจึงไม่มีบริการนี้สำหรับบ้านทาวน์เฮาส์ 
correct2-(3).jpg เนื่องจากเป็นหลังคาที่มีเจ้าของร่วม เมื่อทำหลังคาผืนหนึ่งแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อหลังคาผืนอื่นๆ (ยกเว้นในกรณีที่หลังคาของทาวน์เฮาส์แยกโครงสร้างกันในแต่ละหลัง)

 q-(3).jpg ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ประมาณเท่าไร 
correct2-(4).jpg เนื่องจากรายละเอียดของงานบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของงาน จึงจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าตรวจสอบหลังคาเพื่อบันทึกรายละเอียดและเสนอทางเลือกในการทำงานพร้อมราคาให้ทราบอีกครั้ง

 q-(5).jpg ใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณกี่วัน
correct2-(5).jpg สำหรับงาน Re-Roof จะใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณ  5 – 7 วัน (ขนาดพื้นที่หลังคาประมาณ 200 ตร.ม.) และตรวจสอบความเรียบร้อยโดยทีมงาน QC หลังจากงานแล้วเสร็จ 
ส่วนงาน Repair จะใช้เวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ปริมาณงานและความยากง่ายของการทำงาน

 q-(6).jpg หากต้องการเปลี่ยนจากกระเบื้องหลังคาเดิมเป็นกระเบื้องหลังคาตัวใหม่ สามารถทำได้หรือไม่
correct2-(6).jpg การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ควรคำนึงถึงขนาดของโครงสร้างเดิมที่รับน้ำหนักกระเบื้องหลังคา ระยะแปเดิม และความชันหรือองศาหลังคาเดิม ว่าเหมาะสมกับกระเบื้องหลังคาใหม่หรือไม่ หากน้ำหนัก (ต่อตารางเมตร) ของกระเบื้องหลังคาใหม่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่ากระเบื้องหลังคาเก่า รวมถึงมีองศาหลังคาเหมาะสมก็สามารถทำได้ โดยอาจมีการปรับระยะแปให้ถูกต้องตามประเภทของกระเบื้องหลังคาใหม่ 

แต่หากกระเบื้องหลังคาใหม่มีน้ำหนัก (ต่อตารางเมตร) มากกว่ากระเบื้องหลังคาเก่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหลังคา เจ้าของบ้านจะต้องปรึกษาวิศวกรเพื่อพิจารณาหรือออกแบบโครงสร้างหลังคาที่เหมาะสม รวมถึงขออนุญาตหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารก่อน ทางเราจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้
 q-(7).jpg มีบริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนด้วยหรือไม่
correct2-(7).jpg หากเป็นงาน Re-Roof เจ้าของบ้านสามารถเลือกติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคาเพิ่มเติมได้ โดยมีให้เลือกทั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี หรือแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล (มีเฉพาะประเภทของกระเบื้องหลังคาบางรุ่น) ส่วนฉนวนใยแก้วสำหรับปูบนฝ้าเพดาน (ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL) จะมีบริการโดยตรงจากอีกหน่วยงาน ซึ่งสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222

 q-(8).jpg งาน Repair บริการซ่อมแซมหลังคาส่วนไหนบ้าง
correct2-(8).jpg ทุกส่วนของหลังคา ยกเว้นงานบางประเภทที่ต้องอาศัยบริการจากช่างเฉพาะทาง เช่น งานซ่อม/หล่อคอนกรีตปีกนก ค.ส.ล. หรือปั้นลม, งานโครงสร้างหลังคา, งานฝ้าเพดานและฝ้าชายคา, งานติดตั้งรางน้ำรอบชายคา ฯลฯ

 q-(9).jpg ระหว่างที่รับบริการ ผู้อยู่อาศัยในบ้านต้องย้ายออกหรือหาที่อยู่ชั่วคราวหรือไม่ 
correct2-(9).jpg ผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องย้ายออกโดยสามารถพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

 q-(10).jpg มีกระเบื้องหลังคาแบบไหนให้เลือกบ้าง
correct2-(10).jpg SCG มีวัสดุกระเบื้องหลังคาหลายประเภท ทั้งกระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และกระเบื้องดินเผา ซึ่งมีทั้งแบบลอนแบบแผ่นเรียบ รวมถึงกระเบื้องโปร่งแสง (สำหรับบางรุ่น) โดยสามารถชมสินค้าหลังคาทั้งหมดได้ที่  SCG Experience และ SCG Home Solution ทุกสาขา หรือ www.scgbuildingmaterials.com 

 q-(11).jpg หากเกิดปัญหาในการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ไหน
correct2-(11).jpg SCG Contact Center 02-586-2222

 q-(12).jpg ขอบเขตการรับประกันผลงาน Re-Roof เป็นอย่างไร
correct2-(12).jpg บริษัทรับประกันผลงาน Re-Roof เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปีนับจากวันส่งมอบงาน โดยไม่รวมความเสียหายดังต่อไปนี้
- ความเสียหายจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัท
- ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
- ความเสียหายจากการไม่ดูแลรักษาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท
- ความเสียหายจากการใช้หลังคาผิดประเภท

 q-(13).jpg ระหว่างการรับบริการ ทาง SCG มีแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานอย่างไร
correct2-(13).jpg SCG มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ มีระบบความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายที่เราจัดเตรียมไว้ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าใบคลุมหลังคาเพื่อกันฝน และอุปกรณ์ป้องกันเศษกระเบื้อง หรือเศษปูนหล่น

 q-(14).jpg หากต้องการใช้บริการในช่วงหน้าฝน SCG มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร
correct2-(14).jpg ทาง SCG สามารถให้บริการในช่วงหน้าฝนได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

 q-(15).jpg หากมีช่างอยู่แล้ว จะขอคำปรึกษาการติดตั้งและซื้อเฉพาะสินค้า โดยไม่ใช้บริการทีมงานติดตั้งจาก SCG ได้หรือไม่
correct2-(15).jpg สามารถติดต่อขอคำปรึกษาการติดตั้งโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ได้ที่นี่ และซื้อเฉพาะสินค้าของ SCG ได้ ซึ่งแนะนำให้ใช้บริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานภายใต้มาตรฐาน SCG และหากเป็นงาน Re-Roof จะมีการรับประกันผลงาน 1 ปีเต็ม 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ